Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
2947/QĐ-UBND
2947/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn chốt kiểm dịch kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại thị trấn Xuân An

2945/QĐ-UBND
2945/QĐ-UBND

Quyết định Thành lập Tổ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh vượt cấp

2941/QĐ-UBND
2941/QĐ-UBND

Quyết định Bổ nhiệm Chính trị viên BCH xã Cương Gián

2528/QĐ-UBND
2528/QĐ-UBND

Quyết định về bổ nhiệm công chức

2916/QĐ-UBND
2916/QĐ-UBND

Quyết định về việc tiếp nhận và bố trí viên chức ngành GIáo dục-Đào tạo

2911 /QĐ-UBND
2911 /QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm cán bộ

2903/QĐ-UBND
2903/QĐ-UBND

Quyết định Công nhận Triệu tập viên Ban vận động hợp nhất Hội Khuyến học Cứu giáo chức huyện Nghi Xuân

2902/QĐ-UBND
2902/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Tổ iên ngành triển khai thu hồi Giấy chứng nhận thương binh theo kết luận số 2877/KL-TTr ngày 03/8/2016 của thanh tra Bộ LĐTB&XH

2900/QĐ-UBND
2900/QĐ-UBND

Quyết định Thành lập Ban tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng toàn huyện năm 2019, Chào mừng kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân và đón Huân chương lao động hạng nhì

2888/QĐ-UBND
2888/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu gia quyền sử dụng đất tại vùng Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Xuân Thành, huyện Nghi Xuân

2887/QĐ-UBND
2887/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất tại Vùng điều chỉnh quy hoạch chia lô đất ở- Khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Hoàng Mai Ngọc (Tỷ lệ 1/500), thị trấn Xuân An (Đợt 1, năm 20019)

2847/QĐ-UBND
2847/QĐ-UBND

Quyết định Kiện toàn tổ thẩm định công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980

2807/QĐ-UBND
2807/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Tổ bảo vệ, Tổ phục vụ thi THPT quốc gia năm 2019

2803/QĐ-UBND
2803/QĐ-UBND

Quyết định về việc thực hiện chế độ BHYT đối với các đối tượng BTXH theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ

2762/QĐ-UBND
2762/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021