Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
3731/QĐ-UBND
3731/QĐ-UBND

Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 08 lô đất ở tại các vùng Quy hoạch xen dặm dân cư trên địa bàn xã Xuân Mỹ (Đợt 1, năm 2020)

3732/QĐ-UBND
3732/QĐ-UBND

Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 18 lô đất ở tại các vùng Quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Đan Trường (Đợt 1, năm 2020)

3733/QĐ-UBND
3733/QĐ-UBND

Quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2021

3657/QĐ-UBND
3657/QĐ-UBND

Quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng BTXH

3658/QĐ-UBND
3658/QĐ-UBND

Quyết định trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng BTXH

3659/QĐ-UBND
3659/QĐ-UBND

cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội

3660/QĐ-UBND
3660/QĐ-UBND

Quyết định thực hiện chế độ BHYT đối với đối tượng BTXH theo Nghị định số 136

3653/QĐ-UBND
3653/QĐ-UBND

Quyết định tiếp nhận và bố trí Viên chức ngành Giáo dục và đào tạo

3615/QĐ-UBND
3615/QĐ-UBND

Quyết định phân bổ hạt giống ngô, rau từ nguồn dữ trữ quốc gia cho các xã, thị trấn

3616/QĐ-UBND
3616/QĐ-UBND

Quyết định bổ sung thành viên Ban Giám sát việc thực hiện khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư

3601/QĐ-UBND
3601/QĐ-UBND

Quyết định công nhận vườn mẫu đợt 3/2020

3604/QĐ-UBND
3604/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 (Lần 2)

3577/QĐ-UBND
3577/QĐ-UBND

Quyết định trích nộp kinh phí xử lý vi phạm hành chính tịch thu sung công quỹ nhà nước từ tài khoản tạm giữ

3568/QĐ - UBND
3568/QĐ - UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho đối tượng BTXH

3570/QĐ - UBND
3570/QĐ - UBND

Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư