Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
3557/QĐ - UBND
3557/QĐ - UBND

Thành lập Tổ thẩm định mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 trên địa bàn huyện

3558/QĐ - UBND
3558/QĐ - UBND

Quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với đối tương BTXH

3559/QĐ - UBND
3559/QĐ - UBND

Quyết định trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng BTXH

3522/QĐ-UBND
3522/QĐ-UBND

Quyết định thực hiện chế độ BHYT đối với đối tượng BTXH theo Nghị định số 136

3551/QĐ-UBND
3551/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội

3554/QĐ - UBND
3554/QĐ - UBND

Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 1 năm học 2020-2021

3541/QĐ-UBND
3541/QĐ-UBND

Quyết định về việc Công nhận Hội đồng trường Nguyễn Trãi

3542/QĐ-UBND
3542/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính toán Phương án bồi thường GPMB thực hiện Dự án nâng cấp tuyến đường An Viên Mỹ Thành, huyện Nghi Xuân

3519/QĐ - UBND
3519/QĐ - UBND

Quyết định điều chỉnh mức hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng BTXH

3520/QĐ - UBND
3520/QĐ - UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng BTXH từ trần

3510/QĐ - UBND
3510/QĐ - UBND

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính toán Phương án bồi thường GPMB thực hiện Dự án nhà máy chiết xuất, chế biến dược liệu tại khu công nghiệp Gia Lách, xã Xuân Viên

3512/QĐ - UBND
3512/QĐ - UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021

3448/QĐ - UBND
3448/QĐ - UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng BTXH

3444/QĐ - UBND
3444/QĐ - UBND

Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho đối tượng BTXH

3445/QĐ - UBND
3445/QĐ - UBND

Quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng BXTH