Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
644/QĐ-UBND
644/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: Dịch vụ đấu giá tài sản (Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Cổ Đạm đợt 1 năm 2020)

645/QĐ-UBND
645/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện chính sách bảo hiểm cây lúa

646/QĐ-UBND
646/QĐ-UBND

Quyết định về việc thực hiện chế độ BHYT đối với các đối tượng BTXH theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP

647/QĐ-UBND
647/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng BTXH từ trần

638/QĐ-UBND
638/QĐ-UBND

Quyết định điều động cán bộ, công chức tham gia tổ hậu cần để phục vụ đưa cơm cho cán bộ và người cách ly tại cơ sở cách ly tập trung

636/QĐ-UBND
636/QĐ-UBND

Quyết định ủy quyền ký hợp đồng với đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể trên địa bàn huyện Nghi Xuân

624/QĐ-UBND
624/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đối với các lô đất đưa vào tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng Quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Cổ Đạm (Đợt 1, năm 2020)

627/QĐ-UBND
627/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt chủ trương và dự toán mua sắm tài sản phục vụ hoạt động thường xuyên tại Cơ quan Văn phòng HĐND-UBND huyện (Đợt 1, năm 2020)

619/QĐ-UBND
619/QĐ-UBND

Quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung tại Khách sạn Hanvet Xuân Thành

531/QĐ-UBND
531/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các vùng quy hoạch dân cư trên địa bàn xã Cổ Đạm

532/QĐ-UBND
532/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các vùng quy hoạch dân cư trên địa bàn xã Xuân Giang

538/QĐ-UBND
538/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt giá gạo trung bình để hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện Nghi Xuân năm 2020

533/QĐ-UBND
533/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các vùng quy hoạch dân cư trên địa bàn xã Xuân Lĩnh

463/UBND-NV
463/UBND-NV

Công văn về việc báo cáo thống kê số lượng cán bộ, công chức cấp xã

522/QĐ-UBND
522/QĐ-UBND

Quyết định điều chỉnh mức hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng Bảo trợ xã hội