Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
4840/QĐ-UBND
4840/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá QSD đất tại các vùng quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Lần 1 - Dợt 2, năm 2019)

4843/QĐ-UBND
4843/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

4817/QĐ-UBND
4817/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban tổ chức giải Bóng chuyền hơi Nam Cựu chiến binh huyện Nghi Xuân năm 2019

4814/QĐ-UBND
4814/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn năm 2019

4804/QĐ-UBND
4804/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội Quý III và Truy lĩnh Quý II năm 2019

4721/QĐ-UBND
4721/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

4720/QĐ-UBND
4720/QĐ-UBND

Quyết định thay đổi thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện

4722/QĐ-UBND
4722/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả nghiệm thu diện tích cấp bù thuỷ lợi phí năm 2019

4727/QĐ-UBND
4727/QĐ-UBND

Quyết định điều chỉnh kế hoạch công tác thanh tra năm 2019

4719/QĐ-UBND
4719/QĐ-UBND

Quyết định phân bổ hóa chất sát trùng cho các địa phương phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2019

4074/QĐ-UBND
4074/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt đối tượng thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển được hưởng tiền đóng BHYT tháng 10 năm 2019

4690/QĐ-UBND
4690/QĐ-UBND

Quyết định thực hiện chế độ BHYT đối với các đối tượng BTXH theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

4677/QĐ-UBND
4677/QĐ-UBND

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2019

4636/QĐ-UBND
4636/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách, số tiền hoàn trả chi tiết 29 hộ dân theo Kết luận số 152/KL-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh (đợt 1/2019)

4649/QĐ-UBND
4649/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện Quý III và truy lĩnh Quý II năm 2019