Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
3444/QĐ - UBND
3444/QĐ - UBND

Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho đối tượng BTXH

3445/QĐ - UBND
3445/QĐ - UBND

Quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng BXTH

3446/QĐ - UBND
3446/QĐ - UBND

Quyết định trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng BTXH

3447/QĐ - UBND
3447/QĐ - UBND

Quyết định thực hiện chế độ BHYT đối với các đối tượng BTXH theo Nghị định số 136

3448/QĐ - UBND
3448/QĐ - UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng BTXH

3422/QĐ - UBND
3422/QĐ - UBND

Quyết định thành lập Đoàn chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc toàn diện các nội dung, kế hoạch thực hiện sản xuất nông nghiệp năm 2021

3434/QĐ - UBND
3434/QĐ - UBND

Quyết định kiện toàn Tổ thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình trên địa bàn huyện

3367/QĐ - UBND
3367/QĐ - UBND

Quyết định giao chỉ tiêu định hướng một số chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021

3368/QĐ-UBND
3368/QĐ-UBND

Quyết định việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 18 lô đất ở tại các vùng Quy hoạch xen dặm dân cư trên địa bàn xã Xuân Hải (Lần 1,đợt 1, năm 2020)

3370/QĐ - UBND
3370/QĐ - UBND

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra chất lượng giống, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

3780/QĐ - UBND
3780/QĐ - UBND

Quyết định giao chỉ tiêu đào tạo, chuyển loại bổ túc Sỹ quan dự bị năm 2021

3782/QĐ - UBND
3782/QĐ - UBND

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng quy hoạch xen dặm đất ở dân cư thuộc xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân (Đợt 1 năm 2020)

3783/QĐ - UBND
3783/QĐ - UBND

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng quy hoạch xen dặm đất ở dân cư thuộc xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân (Đợt 1 năm 2020)

3357/QĐ - UBND
3357/QĐ - UBND

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định kết quả xây dựng Thôn văn hoá, Tổ dân phố văn hoá năm 2020

3362/QĐ-UBND
3362/QĐ-UBND

Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 18 lô đất ở tại các vùng Quy hoạch xen dặm dân cư trên địa bàn xã Xuân Thành (Đợt 1, năm 2020)