Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Xây dựng nông thôn mới 07:03 29/04/2020 (518)

Phát động đợt cao điểm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh, xây dựng vườn mẫu năm 2020

Cỡ chữ
Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các phòng ban liên quan về việc tập trung phát động đợt cao điểm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh, xây dựng vườn mẫu năm 2020.

Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2020 được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã mỗi sản phẩm của huyện triển khai khá sớm, đồng thời phát động cuộc thi “Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh đô thị, xây dựng vườn mẫu” năm 2020 tuy nhiên nhìn chung phong trào có biểu hiện chững lại rõ rệt.  

Ngoài yếu tố do ảnh hưởng phòng chống dịch Covid - 19 phải cách ly toàn xã hội đã làm chậm quá trình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu thì còn do các địa phương thiếu sáng tạo trong thực hiện như việc chỉnh trang vườn, xây dựng vườn mẫu, chỉnh trạng công trình chăn nuôi, nhà vệ sinh của từng hộ không phải tập trung đông người,....

Để kịp thời khắc phục các hạn chế, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2020 đã đề ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các địa phương phát động đợt thi đua cao điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh, xây dựng vườn mẫu, giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Trưởng các tổ chức đoàn thể, các phòng, ban đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai các nội dung sau:


Các địa phương tiến hành xây dựng các công trình cơ bản

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp 

Triển khai sâu rộng thể lệ cuộc thi số 01/TL-BTC ngày 02/3/2020 của Ban tổ chức cuộc thi khu dân cư NTM kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh đô thị và vườn mẫu, năm 2020 của huyện. Khẩn trương ban hành thể lệ và tổ chức tốt cuộc thi cấp xã trên cơ sở hướng dẫn tại thể lệ cuộc thi cấp huyện, hoàn thành trước ngày 5/5/2020; xây dựng Kế hoạch, phân công trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các thôn, tổ dân phố, chủ vườn mẫu tham gia thi cấp xã.

Thường xuyên soát xét, đánh giá tiến độ thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, TDP văn minh đô thi, xây dựng vườn mẫu của địa phương; tổ chức họp bổ cứu làm rõ thực trạng, những tồn tại hạn chế để có những giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong thời gian sớm nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chia đợt thi đua cao điểm thành các đợt 1 - 2 tuần/đợt để đánh giá, theo dõi, thi đua khen thưởng kịp thời.

Đợt thi đua cao điểm tập trung vào các nội dung: (1) bắt đầu từ các hộ dân liên quan đến công trình phụ trợ đặc biệt là xóa hố xí hai ngăn, công trình chăn nuôi bất hợp lý, cải tạo vườn, phân loại rác, hệ thống xử lý nước thải, bể xử lý rác hữu cơ, hàng rào xanh...làm rõ đến từng hộ, hộ nào làm rồi, chưa làm, giải pháp chỉ đạo, đôn đốc thực hiện; (2) tập trung chỉnh trang cảnh quan khu dân cư trên địa bàn toàn xã, ưu tiên cao cho việc chỉnh trang trên tất cả các tuyến đường, phát quang hành lang giao thông, hoàn thành 100% tỷ lệ hàng rào xanh; (3) xây dựng các công trình điểm nhấn của thôn, tổ dân phố gắn với chào mừng Đại hội Đảng các cấp; (4) đẩy nhanh tiến độ nhận xi măng làm đường ngõ xóm, trục thôn và láng lề đường; (5) đẩy nhanh tiến độ hoàn thành vườn mẫu: hoàn thành việc quy hoạch vườn, trồng cây, lắp đặt hệ thống tưới, cải tạo, xây dựng cảnh quan vườn, hệ thống xử lý rác, nước thải,...

Trong tháng 5,6 các địa phương hoàn thành ít nhất 50% số vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh và hoàn thiện hồ sơ theo quy định trình hỗ trợ chính sách của tỉnh, huyện; hoàn thành ít nhất 60% số vườn hộ, nhà ở công trình phụ trợ trên địa bàn toàn xã được cải tạo, chỉnh trang đạt chuẩn.


Người dân chỉnh trang vườn tạp xây dựng vườn mẫu

Tổ chức thực hiện

Ban phát triển thôn, tổ dân phố: Tổ chức họp chi bộ để triển khai chủ trương phát động đợt cao điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh đô thị, xây dựng vườn mẫu trên thôn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, vận động toàn dân hưởng ứng tham gia; phát động thi đua giữa hộ với hộ, tổ liên gia với các tổ liên gia và các đoàn thể với nhau để đợt thi đua thực sự đi vào thực tiễn, hiệu quả.

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, xác định nội dung, khối lượng, thời gian và huy động nguồn lực thực hiện theo từng ngày, tuần, tháng, có đánh giá để kịp thời bổ cứu thực hiện.

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn: Xây dựng Kế hoạch tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh đô thị, xây dựng vườn mẫu một cách sát thực tế; triển khai thực chất, hiệu quả, tránh hình thức.

Phân công cán bộ chỉ đạo cơ sở theo địa bàn thôn xóm trực tiếp về tận thôn xóm để chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của từng thôn xóm, từng vườn mẫu để gắn trách nhiệm với người chỉ đạo, ban phát triển thôn, có thi đua, khen thưởng kịp thời.

Tăng cường thời lượng phát thanh tuyên truyền về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh, xây dựng vườn mẫu, có tổng kết đánh giá hàng tuần, giới thiệu những cách làm hay, những gương điển hình để tạo sức lan tỏa trong nhân dân.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới; chủ động trích ngân sách của địa phương để kịp thời hỗ trợ cho các thôn, vườn mẫu thực hiện.

Kết quả đợt thi đua cao điểm được theo dõi hàng tuần, có báo cáo đánh giá cụ thể đến từng hộ dân, từng vườn mẫu, từng khu dân cư mẫu,..., vào 14h thứ 5 hàng tuần, các xã, thị có báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện).

Các phòng, ban UBND huyện: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, theo nhiệm vụ của các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh đô thị, xây dựng vườn mẫu để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện liên quan đến các chỉ tiêu, tiêu chí phụ trách.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới: Trực tiếp chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ triển khai cuộc thi “Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh đô thị, xây dựng vườn mẫu” năm 2020 đạt mục tiêu đề ra.

Thực hiện hiệu quả chỉ đạo tại Văn bản số 461/UBND-VPĐP ngày 20/3/2020 về đôn đốc xây dựng vườn mẫu năm 2020, theo địa bàn được phân công, yêu cầu Trưởng các đơn vị phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng vườn mẫu năm 2020.

Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện; tổng hợp kết quả đợt thi đua cao điểm theo tuần cho đến hết tháng 6; kịp thời báo cáo kết quả, phản ánh địa phương làm tốt, địa phương, đơn vị thực hiện chưa hiệu quả và các khó khăn vướng mắc về Thường trực Ban chỉ đạo, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện để có khen thưởng, phê bình kịp thời.

Đề nghị các đồng chí Trưởng đoàn, Tổ trưởng tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các xã, thị trấn, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện, tăng cường chỉ đạo cơ sở để triển khai thực hiện hiệu quả đợt thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

P.V


Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu