Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Việc làm 22:02 13/10/2022 (86)

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức y tế năm 2022

Cỡ chữ
Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế năm 2022 huyện Nghi Xuân vừa thông báo danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng.

I. Vị trí việc làm Bác sĩ

1. Luật Khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

2. Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 23/11/2007;

3. Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú;

4. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ;

5. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế;

6. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

II. Vị trí việc làm Bác sĩ y học dự phòng

1. Luật Khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

2. Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 23/11/2007;

3. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ;

4. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế;

5. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;

6. Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

7. Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

8. Quyết định số 1707/QĐ-BYT ngày 29/6/2022 của Bộ Y tế ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ y học dự phòng.

III. Vị trí việc làm Bác sĩ y học cổ truyền

1. Luật Khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

2. Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 23/11/2007;

3. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ;

4. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế;

5. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;

6. Thông tư số 50/2010/TT-BYT ngày 31/12/2010 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh;

7. Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền;

8. Thông tư số 01/2016/TT-BYT ngày 05/01/2016 của Bộ Y tế quy định kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc y học cổ truyền với thuốc tân dược trong cơ sở khám, chữa bệnh.

IV. Vị trí việc làm Điều dưỡng

1. Luật Khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

2. Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 23/11/2007;

3. Thông tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;

4. Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;

5. Quyết định số 20/QĐ-HĐD ngày 10/9/2012 của Chủ tịch Hội điều dưỡng Việt Nam quy định chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên;

6. Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

7. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế;

8. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;

9. Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

V. Vị trí việc làm Kỹ thuật y

1. Luật Khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

2. Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 23/11/2007;

3. Thông tư Liên tịch số 26/2015/TTLT – BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;

4. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế;

5. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;

6. Thông tư số 49/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế Hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

7. Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám, chữa bệnh.

VI. Vị trí việc làm Y sĩ

1. Luật Khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

2. Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 23/11/2007;

3. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ;

4. Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế;

5. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

Hội đồng xét tuyển thông báo để các thí sinh được biết, chủ động ôn tập.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ qua số điện thoại 0834.742.333 (trong giờ hành chính) để được hướng dẫn thêm.

P.V

Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu