Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
1929/UBND-TNMT
1929/UBND-TNMT

Công văn về việc trả lời đơn bà Lê Thị Hồng, xã Xuân Mỹ

1877/UBND-VP
1877/UBND-VP

Công văn về việc hướng dẫn ông Nguyễn Đức Thắng, TDP 1, thị trấn Tiên Điền

1862/UBND-VP
1862/UBND-VP

Công văn về việc trả lời, hướng dẫn ông Phạm Ngự Bình, tổ dân phố Lam Thủy, thị trấn Tiên Điền

1844/UBND-MB
1844/UBND-MB

Công văn về việc báo cáo kết quả giải quyết đơn khiếu nại của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thìn, ở thôn Thành Vân, xã Xuân Thành.

1426/TB-UBND
1426/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/10/2020

1752/UBND-TNMT
1752/UBND-TNMT

Công văn về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Hồ Minh Xuyến - Xuân Giang

1762/UBND-TCT
1762/UBND-TCT

Công văn về việc trả lời kiến nghị ông Nguyễn Nhật Tân và bà Nguyễn Thị Vân

1311/TB-UBND
1311/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 21/9/2020

2461/QĐ-UBND
2461/QĐ-UBND

Quyết định vv giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Đào, thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ (lần đầu)

2431/QĐ-CTUBND
2431/QĐ-CTUBND

Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Phan Thọ Hòa, Xuân Hội

1656/UBND-ĐXM
1656/UBND-ĐXM

Công văn về việc xem xét, giải quyết và trả lời KNPA của công dân

1623/UBND-VP
1623/UBND-VP

Công văn về việc xử lý đơn của ông Phan Thanh Bình, thôn Vân Thanh, xã Cổ Đạm

1609/UBND-VP
1609/UBND-VP

Công văn về việc từ chối tiếp nhận đơn của bà Hoàng Thị Vinh, thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên

1598/UBND-NV
1598/UBND-NV

Công văn về việc trả lời kiến nghị của bà Lê Thị Vang, giáo viên Trường TH TT Tiên Điền

1590/UBND-VP
1590/UBND-VP

Công văn về việc trả lời ông Nguyễn Huy Thắng, xóm 12, xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An