Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
932/TB-UBND
932/TB-UBND

Thông báo Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/9/2019

1327/TB-UBND
1327/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 7/10/2019

1328/TB-UBND
1328/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 7/10/2020

1329/TB-UBND
1329/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 7/10/2019

1330/TB-UBND
1330/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 7/10/2019

1692/UBND-VP
1692/UBND-VP

Công văn về việc trả lời, hướng dẫn công dân

1324/KL-CTUBND
1324/KL-CTUBND

Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Võ Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Hội, nguyên Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Hội giai đoạn 2009-2015

1632/UBND-VP
1632/UBND-VP

Công văn về việc hướng dẫn công dân

1635/UBND-TCT
1635/UBND-TCT

Công văn về việc trả lời kiến nghị bà Nguyên Thị Hoa, Khối 3, thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

1636/UBND-TCT
1636/UBND-TCT

Công văn về việc trả lời kiến nghị của công dân

1609/UBND-TP
1609/UBND-TP

Công văn về việc trả lời đơn của ông Đậu Xuân Dần thường trú ở thôn Hồng Thịnh, xã Xuân Giang

954/TB-UBND
954/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Trần Đức Hạnh, thôn bắc Sơn, xã Cương Gián

955/TB-UBND
955/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Ngô Kim Nam, thôn Hồng Lam, xã Xuân Giang

956/TB-UBND
956/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Trần Đức Tý, thôn Nam Mới, xã Cương Gián

957/TB-UBND
957/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Đậu Ngọc Đông, số 125B, Chu Văn An, Khối 6, phường Lê Lợi, thành phố Vinh