Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
57/TB-UBND
57/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân ngày 20.01.2020

66/TB-UBND
66/TB-UBND

Thông báo Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

106/UBND-ĐXM
106/UBND-ĐXM

Công văn về việc trả lời nội dung đơn của ông Hà Văn Huệ, thường trú ở xã Xuân Lĩnh

46/TB-UBND
46/TB-UBND

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

93/UBND-VP
93/UBND-VP

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý đơn của công dân

40/TB-UBND
40/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 06.01.2020

41/TB-UBND
41/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 06.01.2020 đối với ông Dương Văn Tâm, xã Xuân Hải

42/TB-UBND
42/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 06.01.2020 đối với ông Trần Văn Oánh, xã Cương Gián

57/UBND-TNMT
57/UBND-TNMT

Công văn trả lời đơn ông Trần Văn Thuyên Cương Gián

39/UBND-VP
39/UBND-VP

Công văn về việc trả lời, hướng dẫn bà Trần Thị Hiền, xóm Lương Ninh, xã Xuân Đan

18/UBND-VP
18/UBND-VP

Công văn về việc trả lời kiến nghị của ông Hồ Trọng Hữu, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh

20/UBND-VP
20/UBND-VP

Công văn về việc báo cáo kết quả giải quyết vụ việc của ông Nguyễn Đức Kinh, phường Cửa Nam, thành phố Vinh

08/UBND-VP
08/UBND-VP

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý, giải quyết đơn của công dân Xuân Hội

01/TB-CTUBND
01/TB-CTUBND

Thông báo về việc thụ lý khiếu nại lần hai của ông Trịnh Văn Nam

02/QĐ-CTUBND
02/QĐ-CTUBND

Quyết định gia hạn giải quyết tố cáo