Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
871/TB-UBND
871/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/8/2020

864/TB-CTUBND
864/TB-CTUBND

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Phan Thọ Hòa, thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội

847/TB-UBND
847/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/7/2020

1336/UBND-VP
1336/UBND-VP

Công văn về việc trả lời, hướng dẫn ông Đậu Xuân Lĩnh, thôn 3, xã Xuân Lĩnh

845/TB-UBND
845/TB-UBND

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Hồ Sỹ Tuyên, thôn Cầu Đá, xã Cương Gián

1283/UBND-VP
1283/UBND-VP

Công văn về việc báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Hồ Trọng Hữu, trú tại số 06, ngõ 10, đường Thành Thái, phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An

1290/UBND-VP
1290/UBND-VP

Công văn về việc hướng dẫn bà Võ Thị Hằng, Tổ dân phố 7, TT Xuân An

754/TB-UBND
754/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 07/7/2020

284/BC-UBND
284/BC-UBND

Báo cáo kết quả xử lý, giải quyết đơn của ông Lương Bá Tý, TDP 1, TT Xuân An

722/TB-UBND
722/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 25/6/2020

715/TB-UBND
715/TB-UBND

Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Trung Thông, Đông Thạnh, Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

716/TB-UBND
716/TB-UBND

Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển giáo viên mầm non

1165/UBND-VP
1165/UBND-VP

Công văn về việc trả lời, hướng dẫn ông Trần Đức Hạnh, thôn Bắc Sơn và một số công dân xã Cương Gián

1149/UBND-VP
1149/UBND-VP

Công văn về việc trả lời, hướng dẫn công dân

1150/UBND-NV
1150/UBND-NV

Công văn về việc báo cáo nội dung kiến nghị của công dân