Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
437/TB-UBND
437/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/4/2021

590/UBND-VP
590/UBND-VP

Công văn về việc xử lý đơn của bà Trần Thị Tùy, thôn Hội Thủy, xã Xuân Hội

560/UBND-VP
560/UBND-VP

Công văn về việc trả lời ông Phan Thọ Hòa, thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội

398/TB-CTUBND
398/TB-CTUBND

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Phan Văn Dực, thôn An Lạc, xã Cổ Đạm

375/TB-UBND
375/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 22/3/2021

401/UBND-TNMT
401/UBND-TNMT

Công văn về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân về việc cấp GCNQSD đất.

288/TB-UBND
288/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/3/2021

303/UBND-TNMT
303/UBND-TNMT

Công văn về việc báo cáo giải quyết bà Dương Thị Toán xã Xuân Hội

305/UBND-VP
305/UBND-VP

Công văn về việc từ chối tiếp nhận nội dung đơn của ông Hồ Minh Xuyến, thôn Hồng Thịnh, xã Xuân Giang

252/TB-UBND
252/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 22/02/202

236/UBND-VP
236/UBND-VP

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Bình, tổ dân phố Phong Giang, thị trấn Tiên Điền

240/TB-UBND
240/TB-UBND

Thông báo về việc từ chối tiếp công dân đối với ông Nguyễn Văn Đạt, tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An

241/TB-UBND
241/TB-UBND

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Ủy, tổ dân phố 5, thị trấn Xuân An

241/UBND-VP
241/UBND-VP

Công văn về việc trả lời, hướng dẫn ông Nguyễn Văn Khuyên, thôn Lâm Vượng, xã Xuân Liên

237/UBND-VP
237/UBND-VP

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý đơn của ông Nguyễn Ngọc Hải, tổ dân phố Hồng Lam, thị trấn Tiên Điền