Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
128/UBND-TCKH
128/UBND-TCKH

Công văn về việc giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Văn Liêm, tổ dân phố Hòa Thuận, thị trấn Tiên Điền

120/UBND-TCT
120/UBND-TCT

Công văn về việc trả lời kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Huệ, địa chỉ số 33, đường Nguyễn Tiềm, Khối 11, phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

54/UBND-VP
54/UBND-VP

Công văn về việc trả lời ông Nguyễn Thăng Long, thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội

55/UBND-VP
55/UBND-VP

Công văn về việc hướng dẫn Văn phòng Luật sư Thành Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An

59/UBND-VP
59/UBND-VP

Công văn về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại đối với viên chức quản lý

14/TB-UBND
14/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/01/2021

15/TB-UBND
15/TB-UBND

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của bà Nguyễn Thị Thìn, thôn Thành Vân, xã Xuân Thành

16/TB-UBND
16/TB-UBND

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm

35/QĐ-UBND
35/QĐ-UBND

Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thìn, thôn Thành Vân, xã Xuân Thành

36/QĐ-CTUBND
36/QĐ-CTUBND

Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm

02/TB-UBND
02/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 21/12/2020

124/TTHĐND-VP
124/TTHĐND-VP

Công văn về việc trả lời ông Hồ Sỹ Tuyên, thôn Cầu Đá, xã Cương Gián

3569/QĐ-CTUBND
3569/QĐ-CTUBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hồng, thường trú ở thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ (Lần đầu)

1652/TB - UBND
1652/TB - UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 07/12/2020

1651/TB - UBND
1651/TB - UBND

Thông báo Về việc từ chối tiếp công dân đối với ông Nguyễn Văn Đạt, tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An