Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
2064/UBND-VP
2064/UBND-VP

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý, giải quyết đơn của công dân

2067/UBND-ĐXM
2067/UBND-ĐXM

Công văn về việc trả lời đơn của ông Hà Văn Huệ, thường trú ở xã Xuân Lĩnh

2064/UBND-VP
2064/UBND-VP

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý, giải quyết đơn của công dân

2065/UBND-VP
2065/UBND-VP

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý đơn của công dân

2052/UBND-VP
2052/UBND-VP

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý, giải quyết đơn của công dân

4942/QĐ-CTUBND
4942/QĐ-CTUBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Anh Thọ và 116 công dân xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Lần đầu)

4942/QĐ-CTUBND
4942/QĐ-CTUBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Anh Thọ và 116 công dân xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Lần đầu)

2020/UBND-VP
2020/UBND-VP

Công văn về việc trả lời kiến nghị của công dân

1688/TB-UBND
1688/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/11/2019

1689/TB-UBND
1689/TB-UBND

Thông báo Kết quả tiếp công dân đối với ông Trần Quang Việt, thường trú tại thôn 1, xã Cổ Đạm

1690/TB-UBND
1690/TB-UBND

Thông báo Kết quả tiếp công dân đối với ông Phan Đình Danh, thường trú tại TDP2, thị trấn Nghi Xuân

1691/TB-UBND
1691/TB-UBND

Thông báo Kết quả tiếp công dân đối với ông Doãn Hữu Hảo, thường trú tại thôn Thành Tiến, xã Xuân Thành

1692/TB-UBND
1692/TB-UBND

Thông báo Kết quả tiếp công dân đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Thôn Linh Vượng, xã Xuân Liên

2009/UBND-VP
2009/UBND-VP

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý đơn của ông Hoàng Văn Hùng và 1 số hộ dân xã Cổ Đạm

1974/UBND-TCT
1974/UBND-TCT

Công văn về việc triển khai thực hiện BHYT học sinh năm học 2019 - 2020 (đợt 02)