Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
507/TB-UBND
507/TB-UBND

Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Sâm, tổ dân phố An Mỹ, thị trấn Tiên Điền

493/TB-UBND
493/TB-UBND

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Châu, xóm 6, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ

486/TB-UBND
486/TB-UBND

Thông báo Kết quả tiếp công dân

487/TB-UBND
487/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Nguyễn Xuân Trọng và bà Trần Thị Xuyến, Tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An

488/TB-UBND
488/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Phạm Đình Tiến, tổ dân phố 6, thị trấn Xuân An

489/TB-UBND
489/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Phan Văn Xanh, thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ

490/TB-UBND
490/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Hoàng Thị Huy, thôn Cát Thủy và bà Trần Thị Lệ, thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên

491/TB-UBND
491/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Nguyễn Thị Cúc, tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An

492/TB-UBND
484/TB-UBND
484/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên Tiếp công dân định kỳ ngày 20/5/2020

873/UBND-VP
873/UBND-VP

Công văn về việc trả lời nội dung đơn của bà Hoàng Thị Xuân, Tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An

453/TB-UBND
453/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/5/2020

453/TB-UBND
453/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/5/2020

456/TB-UBND
456/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Hoàng Đình Cúc, thôn Vân Thanh, xã Cổ Đạm

457/TB-UBND
457/TB-UBND

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Trần Đức Hạnh, thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián