Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
1149/UBND-VP
1149/UBND-VP
10:52 - 25/06/2020

Công văn về việc trả lời, hướng dẫn công dân

1150/UBND-NV
1150/UBND-NV
14:32 - 25/06/2020

Công văn về việc báo cáo nội dung kiến nghị của công dân

650/KL-UBND
650/KL-UBND
07:01 - 18/06/2020

Kết luận nội dung tố cáo Đối với ông Trần Sông Hương, Chủ tịch UBND xã Xuân Hội

648/TB-UBND
648/TB-UBND
16:53 - 17/06/2020

Thông báo về việc từ chối tiếp nhận đơn kiến nghị của ông Nguyễn Trung Nghĩa, thôn Phúc An, xã Xuân Phổ

642/TB-UBND
642/TB-UBND
08:24 - 16/06/2020

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/6/2020

643/TB-UBND
643/TB-UBND
20:16 - 16/06/2020

Thông báo Kết quả tiếp công dân đối với bà Hoàng Thị Xuân,Tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An

644/TB-UBND
644/TB-UBND
20:17 - 16/06/2020

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ 05/6/2020 đối với bà Nguyễn Thị Thìn, thôn Thành Vân, xã Xuân Thành

645/TB-UBND
645/TB-UBND
20:18 - 16/06/2020

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ 05/6/2020 đối với ông Phan Thanh Ánh, thôn Hồng Mỹ, xã Xuân Mỹ

646/TB-UBND
646/TB-UBND
20:18 - 16/06/2020

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ 05/6/2020 đối với ông Trần Xuân Phong, thôn An Lạc, xã Cổ Đạm

647/TB-UBND
647/TB-UBND
20:19 - 16/06/2020

Thông báo Về việc từ chối tiếp nhận nội dung đơn của bà Đinh Thị Tuất, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

638/TB-UBND
638/TB-UBND
22:20 - 12/06/2020

Thông báo Về việc từ chối tiếp nhận nội dung đơn của ông Lương Bá Tý, tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An

1047/UBND-TNMT
1047/UBND-TNMT
16:05 - 10/06/2020

Công văn về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Lê Duy Tiệp (Xuân Thành

1051/UBND-TNMT
1051/UBND-TNMT
18:45 - 10/06/2020

Công văn về việc trả lời kiến nghị của công dân Lê Duy Thưởng

1036/UBND-TNMT
1036/UBND-TNMT
15:29 - 09/06/2020

Công văn về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Trung Nghĩa, thôn Phúc An, xã Xuân Phổ

1034/UBND-TNMT
1034/UBND-TNMT
15:23 - 08/06/2020

Công văn về việc trả lời kiến nghi của công dân ông Lương Bá Tý