Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
07/QĐ-CTUBND
07/QĐ-CTUBND
08:41 - 02/01/2020

Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại lần hai của ông Trịnh Văn Nam

1863/TB-UBND
1863/TB-UBND
14:16 - 31/12/2019

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 23/12/2019

1865/TB-UBND
1865/TB-UBND
14:26 - 31/12/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Trần Đức Hạnh, thôn bắc Sơn xã Cương Gián

1866/TB-UBND
1866/TB-UBND
14:27 - 31/12/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Phạm Đình Tiến - TDP 6, TT Xuân An

1867/TB-UBND
1867/TB-UBND
14:28 - 31/12/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Phan Văn Xanh thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ

1868/TB-UBND
1868/TB-UBND
14:29 - 31/12/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Trần Đức Hạnh, thôn bắc Sơn xã Cương Gián

1864/TB-UBND
1864/TB-UBND
08:55 - 31/12/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Nguyễn Xuân Thắng - TDP 4, TT Tiên Điền

1857/TB-CTUBND
1857/TB-CTUBND
23:08 - 30/12/2019

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu

1765/TB-UBND
1765/TB-UBND
08:20 - 23/12/2019

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai-Nguyễn Hải Lâm, ông Phan Văn Thiền và bà Lê Thị Lâm

1766/TB-UBND
1766/TB-UBND
08:21 - 23/12/2019

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai- bà Trần Thị Mão

1767/TB-UBND
1767/TB-UBND
08:22 - 23/12/2019

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu-Hoàng Văn Huy

1768/TB-UBND
1768/TB-UBND
08:23 - 23/12/2019

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu-ông Lương Xuân Lộc

1769/TB-UBND
1769/TB-UBND
08:24 - 23/12/2019

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu-ông Võ Văn Tuyên

5121/QĐ-CTUBND
5121/QĐ-CTUBND
09:49 - 23/12/2019

Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại-Bà Trần Thị Mão

2128/UBND-VP
2128/UBND-VP
09:15 - 20/12/2019

Công văn về việc trả lời, hướng dẫn ông Trần Trung Thành, thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang