Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
TB Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 22/8/2022
TB Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại
TB Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/7/2022
1238/TB-UBND Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/7/2022
1238/TB-UBND Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/7/2022
07:29 - 08/07/2022

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/7/2022

TB Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/7/2022
TB Về việc thụ lý giải quyết lần đầu
TB Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 06/6/2022
TB Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại
TB Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/5/2022
887/UBND-TP
887/UBND-TP
17:43 - 18/05/2022

Về việc trả lời đơn của ông Trịnh Xuân Tùng ở thị trấn Xuân An

892/UBND-VP
892/UBND-VP
16:21 - 18/05/2022

Về việc hướng dẫn bà Hồ Thị Biện gửi đơn khiếu nại

828/UBND-VP
828/UBND-VP
14:58 - 12/05/2022

Về việc hướng dẫn bà Đặng Thị Giang gửi đơn khiếu nại

TB Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/5/2022
824/TB-UBND
824/TB-UBND
11:21 - 06/05/2022

Thông báo về việc không thụ lý Khiếu nại của Công ty TNHH Sao vàng Việt Nam

764/UBND-VP
764/UBND-VP
15:52 - 29/04/2022

Về việc hướng dẫn ông Nguyễn Xuân Kế gửi đơn khiếu nại