Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
2110/UBND-TNMT
2110/UBND-TNMT
09:23 - 18/12/2019

Công văn về việc trả lời nội dung đơn kiến nghị của công dân (ông Đậu Xuân Dần)

1741/TB-UBND
1741/TB-UBND
15:37 - 17/12/2019

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân ngày 5/12/2019

1743/TB-UBND
1743/TB-UBND
15:38 - 17/12/2019

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân ngày 5.12.2019 đối với ông Trần Xuân Phong

2064/UBND-VP
2064/UBND-VP
20:53 - 12/12/2019

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý, giải quyết đơn của công dân

2067/UBND-ĐXM
2067/UBND-ĐXM
20:55 - 12/12/2019

Công văn về việc trả lời đơn của ông Hà Văn Huệ, thường trú ở xã Xuân Lĩnh

2064/UBND-VP
2064/UBND-VP
23:14 - 12/12/2019

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý, giải quyết đơn của công dân

2065/UBND-VP
2065/UBND-VP
23:16 - 12/12/2019

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý đơn của công dân

2052/UBND-VP
2052/UBND-VP
22:55 - 10/12/2019

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý, giải quyết đơn của công dân

4942/QĐ-CTUBND
4942/QĐ-CTUBND
11:25 - 06/12/2019

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Anh Thọ và 116 công dân xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Lần đầu)

4942/QĐ-CTUBND
4942/QĐ-CTUBND
23:20 - 06/12/2019

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Anh Thọ và 116 công dân xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Lần đầu)

2020/UBND-VP
2020/UBND-VP
11:12 - 05/12/2019

Công văn về việc trả lời kiến nghị của công dân

1688/TB-UBND
1688/TB-UBND
09:53 - 04/12/2019

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/11/2019

1689/TB-UBND
1689/TB-UBND
09:56 - 04/12/2019

Thông báo Kết quả tiếp công dân đối với ông Trần Quang Việt, thường trú tại thôn 1, xã Cổ Đạm

1690/TB-UBND
1690/TB-UBND
09:57 - 04/12/2019

Thông báo Kết quả tiếp công dân đối với ông Phan Đình Danh, thường trú tại TDP2, thị trấn Nghi Xuân

1691/TB-UBND
1691/TB-UBND
10:00 - 04/12/2019

Thông báo Kết quả tiếp công dân đối với ông Doãn Hữu Hảo, thường trú tại thôn Thành Tiến, xã Xuân Thành