Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
1692/TB-UBND
1692/TB-UBND
10:04 - 04/12/2019

Thông báo Kết quả tiếp công dân đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Thôn Linh Vượng, xã Xuân Liên

2009/UBND-VP
2009/UBND-VP
13:21 - 03/12/2019

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý đơn của ông Hoàng Văn Hùng và 1 số hộ dân xã Cổ Đạm

1974/UBND-TCT
1974/UBND-TCT
08:47 - 28/11/2019

Công văn về việc triển khai thực hiện BHYT học sinh năm học 2019 - 2020 (đợt 02)

1649/TB-CTUBND
1649/TB-CTUBND
13:33 - 25/11/2019

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

1921/UBND-TNMT
1921/UBND-TNMT
20:12 - 25/11/2019

Công văn về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân liên quan việc đề nghị công nhận lại diện tích đất ở của các hộ dân thôn Lam Long, xã Xuân Hải

1905/UBND-VP
1905/UBND-VP
17:11 - 21/11/2019

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý, giải quyết đơn của công dân

1894/UBND-VP
1894/UBND-VP
07:46 - 20/11/2019

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý đơn của bà Hoàng Thị Châu, thôn Đông Biên, xã Xuân Hải

1895/UBND-VP
1895/UBND-VP
07:48 - 20/11/2019

Công văn về việc Báo cáo kết quả xử lý đơn và xin gia hạn thời gian giải quyết đơn của công dân

1896/UBND-VP
1896/UBND-VP
07:49 - 20/11/2019

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý, giải quyết đơn của công dân

1899/UBND-VP
1899/UBND-VP
07:55 - 20/11/2019

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý,giải quyết đơn của công dân

1440/TB-UBND
1440/TB-UBND
15:00 - 18/11/2019

Thông Báo về việc thụ lý nội dung tố cáo

1441/TB-UBND
1441/TB-UBND
15:05 - 18/11/2019

Thông báo về nội dung tố cáo

4798/QĐ-CTUBND
4798/QĐ-CTUBND
15:06 - 18/11/2019

Quyết định Thụ lý nội dung tố cáo

4799/QĐ-CTUBND
4799/QĐ-CTUBND
15:07 - 18/11/2019

Quyết định Thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo

1873/UBND-VP
1873/UBND-VP
09:29 - 18/11/2019

Công văn về việc hướng dẫn người khiếu nại