Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
1426/TB-UBND
1426/TB-UBND
14:35 - 14/11/2019

Thông báo kết quả phiên tiếp công dân định kỳ ngày 06/11/2019

1427/TB-UBND
1427/TB-UBND
07:55 - 14/11/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 06/11/2019

1428/TB-UBND
1428/TB-UBND
07:57 - 14/11/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 06/11/2019

1429/TB-UBND
1429/TB-UBND
07:59 - 14/11/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 06/11/2019

1430/TB-UBND
1430/TB-UBND
08:00 - 14/11/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 06/11/2019

1431/TB-UBND
1431/TB-UBND
08:02 - 14/11/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 06/11/2019

1432/TB-UBND
1432/TB-UBND
08:06 - 14/11/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 06/11/2019

1433/TB-UBND
1433/TB-UBND
09:31 - 14/11/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 06/11/2019

1855/UBND-VP
1855/UBND-VP
08:21 - 12/11/2019

Công văn về việc hướng dẫn người khiếu nại

1827/UBND-VP
1827/UBND-VP
15:32 - 08/11/2019

Công văn về việc hướng dẫn công dân

1366/TB-UBND
1366/TB-UBND
15:43 - 04/11/2019

Thông báo Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 21/10/2019

1367/TB-UBND
1367/TB-UBND
22:32 - 04/11/2019

Thông báo kết quả công dân đối với ông Đậu Xuân Dần thường trú tại thôn Hồng Thịnh, xã Xuân Giang

1368/TB-UBND
1368/TB-UBND
22:34 - 04/11/2019

Thông báo kết quả công dân đối với ông Nguyễn Xuân Quang, thường trú tại Tổ dân phố 4, thị trấn Nghi Xuân

1369/TB-UBND
1369/TB-UBND
22:35 - 04/11/2019

Thông báo kết quả công dân đối với bà Phan Thị Lan thường trú tại thôn Linh Trù, xã Xuân Liên

1370/TB-UBND
1370/TB-UBND
22:35 - 04/11/2019

Thông báo kết quả công dân đối công dân thường trú tại thôn 2, xã Cổ Đạm