Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
954/TB-UBND
954/TB-UBND
17:08 - 02/10/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Trần Đức Hạnh, thôn bắc Sơn, xã Cương Gián

955/TB-UBND
955/TB-UBND
17:10 - 02/10/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Ngô Kim Nam, thôn Hồng Lam, xã Xuân Giang

956/TB-UBND
956/TB-UBND
17:11 - 02/10/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Trần Đức Tý, thôn Nam Mới, xã Cương Gián

957/TB-UBND
957/TB-UBND
17:12 - 02/10/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Đậu Ngọc Đông, số 125B, Chu Văn An, Khối 6, phường Lê Lợi, thành phố Vinh

958/TB-UBND
958/TB-UBND
17:15 - 02/10/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Trần Văn Hồng, thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang

959/TB-UBND
959/TB-UBND
17:19 - 02/10/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Doãn Hữu Hảo, thôn Thành Tiến, xã Xuân Thành

932/TB-UBND
932/TB-UBND
17:06 - 27/09/2019

Thông báo Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/9/2019

900/TB-UBND
900/TB-UBND
08:01 - 23/09/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Đậu Xuân Dần, thôn Hồng Thịnh, xã Xuân Giang

901/TB-UBND
901/TB-UBND
08:02 - 23/09/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Hồ Minh Xuyến, thôn Hồng Thịnh, xã Xuân Giang

902/TB-UBND
902/TB-UBND
08:03 - 23/09/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với công dân xã Xuân Hội

903/TB-UBND
903/TB-UBND
08:05 - 23/09/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Trần Văn Sơn và bà Lê Thị Hải thôn Hồng Lam, xã Tiên Điền

1539/UBND-Vp
1539/UBND-Vp
08:09 - 23/09/2019

Công văn về việc từ chối tiếp nhận nội dung đơn của ông Hồ Khắc Dần Khối 4, thị trấn Xuân An

894/TB-UBND
894/TB-UBND
07:19 - 19/09/2019

Thông báo về việc thụ ký giải quyết khiếu nại lần đầu

895/TB-UBND
895/TB-UBND
07:20 - 19/09/2019

Thông báo về việc thụ ký giải quyết khiếu nại lần đầu

893/TB-UBND
893/TB-UBND
14:51 - 18/09/2019

Thông báo kết quả phiên tiếp công dân định kỳ ngày 9/9/2019