Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
1369/TB-UBND
1369/TB-UBND
22:35 - 04/11/2019

Thông báo kết quả công dân đối với bà Phan Thị Lan thường trú tại thôn Linh Trù, xã Xuân Liên

1370/TB-UBND
1370/TB-UBND
22:35 - 04/11/2019

Thông báo kết quả công dân đối công dân thường trú tại thôn 2, xã Cổ Đạm

1371/TB-UBND
1371/TB-UBND
22:37 - 04/11/2019

Thông báo kết quả công dân đối với ông Trần Văn Tấn, thường trú tại thôn Thành Tiến, xã Xuân Thành

1756/UBND-TNMT
1756/UBND-TNMT
16:09 - 30/10/2019

Công văn về việc xử lý các vấn đề liên quan đến đất của ông Nguyễn Bá Nghĩa tại xã Cương Gián

1362/TB-UBND
1362/TB-UBND
09:38 - 25/10/2019

Thông báo về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết

1713/UBND-VP
1713/UBND-VP
10:40 - 24/10/2019

Công văn về việc trả lời nội dung kiến nghị của công dân

1355/TB-UBND
1355/TB-UBND
07:56 - 22/10/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ 07/10/2019

1327/TB-UBND
1327/TB-UBND
15:23 - 18/10/2019

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 7/10/2019

1328/TB-UBND
1328/TB-UBND
15:24 - 18/10/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 7/10/2020

1329/TB-UBND
1329/TB-UBND
15:25 - 18/10/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 7/10/2019

1330/TB-UBND
1330/TB-UBND
15:27 - 18/10/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 7/10/2019

1692/UBND-VP
1692/UBND-VP
15:39 - 18/10/2019

Công văn về việc trả lời, hướng dẫn công dân

1324/KL-CTUBND
1324/KL-CTUBND
07:22 - 14/10/2019

Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Võ Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Hội, nguyên Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Hội giai đoạn 2009-2015

1632/UBND-VP
1632/UBND-VP
14:14 - 09/10/2019

Công văn về việc hướng dẫn công dân

1635/UBND-TCT
1635/UBND-TCT
14:15 - 09/10/2019

Công văn về việc trả lời kiến nghị bà Nguyên Thị Hoa, Khối 3, thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh