Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
1105/UBND-VP
1105/UBND-VP
09:20 - 16/07/2019

Công văn về việc từ chối tiếp nhận nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Tiên, thôn Cầu Đá, xã Cương Gián

1083/UBND-VP
1083/UBND-VP
09:21 - 12/07/2019

Công văn về việc xử lý đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tâm, thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang

1087/UBND-TNMT
1087/UBND-TNMT
09:23 - 12/07/2019

Công văn về việc trả lời đơn kiến nghị của Công dân

761/TB-UBND
761/TB-UBND
09:24 - 11/07/2019

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/7/2019

1001/UBND-VP
1001/UBND-VP
09:27 - 04/07/2019

Công văn về việc từ chối tiếp nhận nội dung kiến nghị của bà Trần Thị Liệu, thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội

455/TB-UBND
455/TB-UBND
22:05 - 30/11/-0001

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Hoàng Ngọc Trà, thôn Xuân Sơn, xã Cổ Đạm

871/TB-UBND
871/TB-UBND
16:23 - 30/11/-0001

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/8/2020

1575/UBND-VP
1575/UBND-VP
22:22 - 30/11/-0001

Về việc báo cáo kết quả xử lý kiến nghị về cấp GCNQSD đất của ông Lê Xuân Thành, thôn An Tiên, xã Xuân Giang

1575/UBND-VP
1575/UBND-VP
22:22 - 30/11/-0001

Về việc báo cáo kết quả xử lý kiến nghị về cấp GCNQSD đất của ông Lê Xuân Thành, thôn An Tiên, xã Xuân Giang

959/TB-UBND
959/TB-UBND
17:17 - 30/11/-0001

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Doãn Hữu Hảo, thôn Thành Tiến, xã Xuân Thành

959/TB-UBND
959/TB-UBND
17:19 - 30/11/-0001

1199/TB-UBND
1199/TB-UBND
15:02 - 30/11/-0001

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/8/2020

02/TB-UBND
02/TB-UBND
20:21 - 30/11/-0001

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 21/12/2020

1769/TB-UBND
1769/TB-UBND
08:24 - 30/11/-0001

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu-ông Võ Văn Tuyên

168/KL-CTUBND
168/KL-CTUBND
16:41 - 30/11/-0001

Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Bùi Duyy Chân - Tổ trưởng TDP 7, TT Xuân An; ông Lê Văn Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An và Hội đồng Bồi thường-GPMB dự án Khu đô thị mới Xuân An