Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
895/TB-UBND
895/TB-UBND
07:20 - 19/09/2019

Thông báo về việc thụ ký giải quyết khiếu nại lần đầu

893/TB-UBND
893/TB-UBND
14:51 - 18/09/2019

Thông báo kết quả phiên tiếp công dân định kỳ ngày 9/9/2019

1501/UBND-QLDA
1501/UBND-QLDA
10:47 - 16/09/2019

Về việc trả lời đơn kiến nghị của các hộ dân thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang kiến nghị thi công đường Giá Lách - Nguyễn Du (giai đoạn 2).

1492/UBND-VP
1492/UBND-VP
15:34 - 12/09/2019

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý đơn của công dân

855/TB-UBND
855/TB-UBND
09:00 - 30/08/2019

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/8/2019

857/TB-UBND
857/TB-UBND
17:28 - 30/08/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Nguyễn Thị Xuân thường trú tại Thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội

856/TB-UBND
856/TB-UBND
17:34 - 30/08/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Hoàng Thị Loan thường trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Xuân An

1338/UBND-VP
1338/UBND-VP
17:37 - 20/08/2019

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý đơn tc của bà Trần Thị Thanh Xuân, xã Cổ Đạm

1318/UBND-ĐXM
1318/UBND-ĐXM
09:03 - 16/08/2019

Công văn về việc trả lời đơn của ông Hà Văn Huệ, thường trú ở xã Xuân Lĩnh

818/TB-UBND
818/TB-UBND
09:04 - 14/08/2019

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/8/2019

1157/UBND-NN
1157/UBND-NN
09:07 - 29/07/2019

Công văn về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Quế, thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên

795/TB-UBND
795/TB-UBND
09:08 - 29/07/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Trần Hữu Duy, thường trú tại thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ

793/TB-UBND
793/TB-UBND
09:12 - 29/07/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Hoàng Xuân Nhị, thường trú tại thôn 2, xã Cổ Đạm

792/TB-UBND
792/TB-UBND
09:13 - 29/07/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Trần Thị Thanh, thường trú tại Thôn 2, xã Cổ Đạm

791/TB-UBND
791/TB-UBND
09:16 - 29/07/2019

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Phan Văn Thiền và một số công dân thôn Đại ĐỒng, xã Cương Gián