Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
1769/TB-UBND
1769/TB-UBND
08:24 - 30/11/-0001

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu-ông Võ Văn Tuyên

168/KL-CTUBND
168/KL-CTUBND
16:41 - 30/11/-0001

Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Bùi Duyy Chân - Tổ trưởng TDP 7, TT Xuân An; ông Lê Văn Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An và Hội đồng Bồi thường-GPMB dự án Khu đô thị mới Xuân An

1615/TB - UBND
1615/TB - UBND
08:43 - 30/11/-0001

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Dương Thị Toán (con gái bà Trần Thị Liệu, thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội)

538/UBND-VP
538/UBND-VP
07:21 - 30/11/-0001

Báo cáo kết quả xử lý đơn của bà Trần Thị Bình, xã Đan Trường

1165/UBND-VP
1165/UBND-VP
22:34 - 30/11/-0001

Công văn về việc trả lời ông Hồ Sỹ Tuyên, thôn Cầu Đá, xã Cương Gián

863/TB-CTUBND
863/TB-CTUBND
09:47 - 30/11/-0001

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu bà Trần Thị Đào, thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ

1733/QĐ-UBND
1733/QĐ-UBND
10:26 - 30/11/-0001

Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại của bà Trần Thị Đào, thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ

449/QĐ-CTUBND
449/QĐ-CTUBND
09:06 - 30/11/-0001

Quyết định cưỡng chế bà TrầnThị Mão

1339/UBND-VP
1339/UBND-VP
21:35 - 30/11/-0001

Công văn về việc trả lời kiến nghị của ông Lương Bá Tý, tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An

1508/UBND-VP
1508/UBND-VP
08:22 - 30/11/-0001

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý đơn của ông Đinh Văn Danh và một số hộ dân thôn Lam Long, xã Xuân Hải

1051/UBND-TNMT
1051/UBND-TNMT
18:45 - 30/11/-0001

Công văn về việc trả lời kiến nghị của công dân Lê Duy Thưởng

306/UBND-VP
306/UBND-VP
14:26 - 30/11/-0001

Công văn về việc từ chối tiếp nhận nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Thìn, thôn Thành Vân, xã Xuân Thành

306/UBND-VP
306/UBND-VP
14:26 - 30/11/-0001

Công văn về việc từ chối tiếp nhận nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Thìn, thôn Thành Vân, xã Xuân Thành

306/UBND-VP
306/UBND-VP
14:26 - 30/11/-0001

Công văn về việc từ chối tiếp nhận nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Thìn, thôn Thành Vân, xã Xuân Thành

628/TB-UBND
628/TB-UBND
22:55 - 30/11/-0001

Thông báo Thời gian thực hiện cưỡng chế Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ ông Phan Trọng Đề và bà Hoàng Thị Lânthường trú tại thôn Tân Ninh Châu, xã Xuân Hội