Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
TB Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/5/2022
887/UBND-TP
887/UBND-TP
17:43 - 18/05/2022

Về việc trả lời đơn của ông Trịnh Xuân Tùng ở thị trấn Xuân An

892/UBND-VP
892/UBND-VP
16:21 - 18/05/2022

Về việc hướng dẫn bà Hồ Thị Biện gửi đơn khiếu nại

828/UBND-VP
828/UBND-VP
14:58 - 12/05/2022

Về việc hướng dẫn bà Đặng Thị Giang gửi đơn khiếu nại

TB Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/5/2022
824/TB-UBND
824/TB-UBND
11:21 - 06/05/2022

Thông báo về việc không thụ lý Khiếu nại của Công ty TNHH Sao vàng Việt Nam

764/UBND-VP
764/UBND-VP
15:52 - 29/04/2022

Về việc hướng dẫn ông Nguyễn Xuân Kế gửi đơn khiếu nại

789/TB-UBND
789/TB-UBND
21:18 - 25/04/2022

Thông báo Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/4/2022

674/UBND-VP
674/UBND-VP
16:17 - 19/04/2022

Về việc hướng dẫn ông Nguyễn Thành Luân gửi đơn khiếu nại

744/TB-UBND
744/TB-UBND
14:44 - 14/04/2022

Thông báo Về việc không thụ lý giải quyết tố cáo (công dân Hồng Khánh, Xuân Giang)

614/UBND-VP
614/UBND-VP
20:45 - 12/04/2022

Về việc hướng dẫn ông Phạm Minh Nhật gửi đơn khiếu nại

386/UBND-VP
386/UBND-VP
20:52 - 07/03/2022

Về việc trả lời, hướng dẫn về đơn tố cáo của ông Trần Tuấn Định, thôn Xuân Áng, xã Xuân Viên

168/UBND-VP
168/UBND-VP
20:54 - 21/01/2022

Về việc trả lời, hướng dẫn ông Nguyễn Văn Tiên, thôn Cầu Đá, xã Cương Gián

136/UBND-TNMT
136/UBND-TNMT
20:56 - 18/01/2022

Về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất.

136/UBND-TNMT
136/UBND-TNMT
22:44 - 18/01/2022

Về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất.