Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
11/TB-UBND
11/TB-UBND
17:06 - 06/01/2022

Thông báo phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/01/2022

1768/TB-UBND
1768/TB-UBND
10:39 - 08/12/2021

Thông báo kết quả tiếp dân định kỳ ngày 06/12/2021

1567/TB-UBND
1567/TB-UBND
22:28 - 15/11/2021

Thông báo tiếp công dân định kỳ ngày 05/11/2021

2253/UBND-VP
2253/UBND-VP
22:36 - 15/11/2021

Về việc hướng dẫn bà Nguyễn Thị Mai, thôn Ninh Hòa, xã Xuân Phổ

2227/UBND-LĐTBXH
2227/UBND-LĐTBXH
00:06 - 10/11/2021

Về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân Trần Đình Dụy, xã Xuân Phổ

2169/UBND-VP
2169/UBND-VP
07:58 - 04/11/2021

Về việc hướng dẫn ông Nguyễn Văn Soa, thôn Hội Thành, xã Xuân Hội

2157/UBND-VP
2157/UBND-VP
23:02 - 03/11/2021

Về việc trả lời ông Nguyễn Đức Kinh, thôn Minh Hòa, xã Xuân Thành

1491/TB-UBND
1491/TB-UBND
22:22 - 26/10/2021

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/10/2021

2042/UBND-ĐXM
2042/UBND-ĐXM
22:47 - 19/10/2021

Về việc trả lời đơn của ông Phan Văn Xanh, thường trú ở thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ

1436/TB-UBND
1436/TB-UBND
22:08 - 11/10/2021

Thông báo Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Đậu Ngọc Hoàng, Cổ Đạm

1405/TB-UBND
1405/TB-UBND
20:56 - 06/10/2021

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Phan Trọng Đề, bà Hoàng Thị Lân, Xuân Hội

1359/TB-CTUBND
1359/TB-CTUBND
18:06 - 30/09/2021

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Nguyễn Đức Thắng, tổ dân phố 1, thị trấn Tiên Điền

1869/UBND-VP
1869/UBND-VP
22:54 - 29/09/2021

Về việc báo cáo kết quả xử lý đơn

3825/QĐ-CTUBND
3825/QĐ-CTUBND
17:49 - 23/09/2021

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Hoài Dinh, thường trú tại Thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (Lần đầu)

1767/UBND-VP
1767/UBND-VP
23:21 - 15/09/2021

Về việc báo cáo kết quả xử lý đơn của bà Phạm Thị Hoài Dinh, thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang