Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
3627/QĐ-CTUBND
3627/QĐ-CTUBND
15:42 - 14/09/2021

Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Văn Xanh, xã Xuân Mỹ

1242/TB-CTUBND
1242/TB-CTUBND
16:19 - 14/09/2021

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Phan Văn Xanh, Xuân Mỹ

1242/TB-CTUBND
1242/TB-CTUBND
09:45 - 14/09/2021

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Phan Văn Xanh, Xuân Mỹ

1226/TB-UBND
1226/TB-UBND
10:40 - 09/09/2021

Thông báo không thụ lý khiếu nại của ông Phan Xuân Trung, Cổ Đạm

1229/TB-UBND
1229/TB-UBND
16:11 - 09/09/2021

Thông báo không thụ lý khiếu nại của ông Phan Đình Phùng, Xuân Viên

1592/UBND-NN
1592/UBND-NN
22:58 - 23/08/2021

Về việc trả lời kiến nghị của bà Lê Thị Vân, thôn 1, xã Xuân Hồng về nội dung cấp nước sạch cho bà con nhân dân xã Xuân Hồng

1575/UBND-VP
1575/UBND-VP
22:22 - 20/08/2021

Về việc báo cáo kết quả xử lý kiến nghị về cấp GCNQSD đất của ông Lê Xuân Thành, thôn An Tiên, xã Xuân Giang

1570/UBND-VP
1570/UBND-VP
09:41 - 20/08/2021

Về việc trả lời, hướng dẫn ông Nguyễn Ngọc Biên, thôn Trường Vịnh, xã Đan Trường

179/TB-HĐBT
179/TB-HĐBT
17:44 - 19/08/2021

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Hải

1517/UBND-ĐXM
1517/UBND-ĐXM
09:23 - 16/08/2021

Về việc trả lời đơn

691/TB-UBND
691/TB-UBND
17:15 - 11/08/2021

Thông báo thời gian cưỡng chế thu hồi đất

2949/QĐ-CTUBND
2949/QĐ-CTUBND
22:29 - 10/08/2021

Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị Hoài Dinh, thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang

690/TB-UBND
690/TB-UBND
21:54 - 10/08/2021

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Phạm Thị Hoài Dinh, thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang

2949/QĐ-CTUBND
2949/QĐ-CTUBND
22:36 - 10/08/2021

Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị Hoài Dinh, thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang

2937/QĐ-CTUBND
2937/QĐ-CTUBND
22:30 - 09/08/2021

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Tích, thường trú ở tổ dân phố Hồng Lam, thị trấn Tiên Điền (Lần đầu)