Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
2937/QĐ-CTUBND
2937/QĐ-CTUBND
22:30 - 09/08/2021

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Tích, thường trú ở tổ dân phố Hồng Lam, thị trấn Tiên Điền (Lần đầu)

666/TB-UBND
666/TB-UBND
07:22 - 30/07/2021

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Đặng Thị Tích, tổ dân phố Hồng Lam, thị trấn Tiên Điền

1368/UBND-VP
1368/UBND-VP
07:27 - 30/07/2021

Công văn về việc báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Nguyễn Đức Thông, thôn Yên Liễu, xã Xuân Yên

1376/UBND-TNMT
1376/UBND-TNMT
22:44 - 30/07/2021

Về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân liên quan đến việc miễn, giảm tiền sử dụng đất.

1339/UBND-VP
1339/UBND-VP
21:35 - 27/07/2021

Công văn về việc trả lời kiến nghị của ông Lương Bá Tý, tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An

650/TB-UBND
650/TB-UBND
22:33 - 23/07/2021

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm

2586/QĐ-CTUBND
2586/QĐ-CTUBND
14:28 - 06/07/2021

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Hải, thường trú ở tổ dân phố Hồng Lam, thị trấn Tiên Điền (Lần đầu)

628/TB-UBND
628/TB-UBND
22:56 - 06/07/2021

Thông báo Thời gian thực hiện cưỡng chế Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ ông Phan Trọng Đề và bà Hoàng Thị Lânthường trú tại thôn Tân Ninh Châu, xã Xuân Hội

1165/UBND-VP
1165/UBND-VP
22:34 - 02/07/2021

Công văn về việc trả lời ông Hồ Sỹ Tuyên, thôn Cầu Đá, xã Cương Gián

1166/UBND-VP
1166/UBND-VP
22:35 - 02/07/2021

Công văn về việc trả lời, hướng dẫn bà Trần Thị Hằng, thôn Trường Thủy, xã Đan Trường

1126/UBND-VP
1126/UBND-VP
10:33 - 28/06/2021

Công văn về việc trả lời ông Lê Văn Cường, tổ dân phố 5, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

25/TB-TCD
25/TB-TCD
11:00 - 07/06/2021

Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

498/TB-UBND
498/TB-UBND
22:29 - 14/05/2021

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/5/2021

766/UBND-VP
766/UBND-VP
09:59 - 12/05/2021

Về việc báo cáo kết quả xử lý đơn của công dân (Trương Văn Nhị, Cổ Đạm)

751/UBND-TCKH
751/UBND-TCKH
17:16 - 10/05/2021

Công văn về việc giải quyết kiến nghị của bà Võ Thị Hường, tổ dân phố Minh Quang, thị trấn Tiên Điền