Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
460/TB-UBND
460/TB-UBND
17:43 - 29/04/2021

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/4/2021

667/UBND-VP
667/UBND-VP
17:08 - 23/04/2021

Công văn về việc trả lời, hướng dẫn ông Cao Xuân Đồng, thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên

437/TB-UBND
437/TB-UBND
11:24 - 19/04/2021

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/4/2021

590/UBND-VP
590/UBND-VP
07:34 - 14/04/2021

Công văn về việc xử lý đơn của bà Trần Thị Tùy, thôn Hội Thủy, xã Xuân Hội

560/UBND-VP
560/UBND-VP
17:17 - 12/04/2021

Công văn về việc trả lời ông Phan Thọ Hòa, thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội

398/TB-CTUBND
398/TB-CTUBND
08:40 - 08/04/2021

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Phan Văn Dực, thôn An Lạc, xã Cổ Đạm

375/TB-UBND
375/TB-UBND
16:07 - 30/03/2021

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 22/3/2021

401/UBND-TNMT
401/UBND-TNMT
08:56 - 17/03/2021

Công văn về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân về việc cấp GCNQSD đất.

288/TB-UBND
288/TB-UBND
08:48 - 15/03/2021

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/3/2021

303/UBND-TNMT
303/UBND-TNMT
14:24 - 03/03/2021

Công văn về việc báo cáo giải quyết bà Dương Thị Toán xã Xuân Hội

305/UBND-VP
305/UBND-VP
14:30 - 03/03/2021

Công văn về việc từ chối tiếp nhận nội dung đơn của ông Hồ Minh Xuyến, thôn Hồng Thịnh, xã Xuân Giang

252/TB-UBND
252/TB-UBND
09:08 - 25/02/2021

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 22/02/202

236/UBND-VP
236/UBND-VP
17:25 - 09/02/2021

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Bình, tổ dân phố Phong Giang, thị trấn Tiên Điền

240/TB-UBND
240/TB-UBND
17:29 - 09/02/2021

Thông báo về việc từ chối tiếp công dân đối với ông Nguyễn Văn Đạt, tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An

241/TB-UBND
241/TB-UBND
17:31 - 09/02/2021

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Ủy, tổ dân phố 5, thị trấn Xuân An