Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
35/QĐ-UBND
35/QĐ-UBND
17:24 - 08/01/2021

Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thìn, thôn Thành Vân, xã Xuân Thành

36/QĐ-CTUBND
36/QĐ-CTUBND
17:25 - 08/01/2021

Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm

02/TB-UBND
02/TB-UBND
20:21 - 05/01/2021

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 21/12/2020

124/TTHĐND-VP
124/TTHĐND-VP
08:29 - 30/12/2020

Công văn về việc trả lời ông Hồ Sỹ Tuyên, thôn Cầu Đá, xã Cương Gián

3569/QĐ-CTUBND
3569/QĐ-CTUBND
21:33 - 23/12/2020

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hồng, thường trú ở thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ (Lần đầu)

1652/TB - UBND
1652/TB - UBND
22:43 - 18/12/2020

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 07/12/2020

1651/TB - UBND
1651/TB - UBND
22:44 - 18/12/2020

Thông báo Về việc từ chối tiếp công dân đối với ông Nguyễn Văn Đạt, tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An

120/TTHĐND - VP
120/TTHĐND - VP
16:41 - 18/12/2020

Công văn về việc trả lời ông Nguyễn Văn Đạt, tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An

2313/UBND - VP
2313/UBND - VP
20:55 - 18/12/2020

Công văn về việc báo cáo kết quả giải quyết đơn của bà Chu Thị Thắm, tổ dân phố 4, thị trấn Tiên Điền

1610/TB - UBND
1610/TB - UBND
08:36 - 04/12/2020

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Trần Văn Thiên, thôn Bắc Tây Nam, xã Cổ Đạm

1611/TB - UBND
1611/TB - UBND
08:37 - 04/12/2020

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Trương Văn Nhị, thôn Văn Thanh Bắc, xã Cổ Đạm

1612/TB - UBND
1612/TB - UBND
08:39 - 04/12/2020

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Nguyễn Đức Trung, Tổ dân phố Hòa Thuận, thị trấn Tiên Điền

1613/TB - UBND
1613/TB - UBND
08:42 - 04/12/2020

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với ông Hoàng Ngọc Long, thôn Hội Thái, xã Xuân Hội

1614/TB - UBND
1614/TB - UBND
08:42 - 04/12/2020

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Phạm Thị Hoài Dinh, thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang

1615/TB - UBND
1615/TB - UBND
08:43 - 04/12/2020

Thông báo kết quả tiếp công dân đối với bà Dương Thị Toán (con gái bà Trần Thị Liệu, thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội)