Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
1606/TB - UBND
1606/TB - UBND
09:41 - 01/12/2020

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/11/2020

1606/TB - UBND
1606/TB - UBND
16:52 - 01/12/2020

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/11/2020

1607/TB - CTUBND
1607/TB - CTUBND
16:53 - 01/12/2020

Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Hồ Minh Xuyến thường trú tại thôn Hồng Thịnh, xã Xuân Giang

3356/QĐ - CTUBND
3356/QĐ - CTUBND
17:05 - 01/12/2020

Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Hồ Minh Xuyến thường trú tại thôn Hồng Thịnh, xã Xuân Giang

2144/UBND - TCT
2144/UBND - TCT
09:30 - 19/11/2020

Công văn về việc trả lởi kiến nghị của bà Nguyễn Thị Minh Châu, thành phố Vinh-Nghệ An

2123/UBND - VP
2123/UBND - VP
22:05 - 16/11/2020

Công văn về việc báo cáo kết quả xử lý đơn của bà Đặng Thị Tích, tổ dân phố Hồng Lam, thị trấn Tiên Điền

1545/TB - UBND
1545/TB - UBND
17:38 - 13/11/2020

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/11/2020

2110/UBND-VP
2110/UBND-VP
17:41 - 13/11/2020

Công văn về việc hướng dẫn ông Nguyễn Xuân Kế, thôn Đại Đồng, xã Cương Gián

2086/UBND - VP
2086/UBND - VP
17:15 - 12/11/2020

Công văn về việc trả lời đơn ông Cao Văn Tứ, trú tại số nhà 34, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An

1538/TB-CTUBND
1538/TB-CTUBND
09:03 - 11/11/2020

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Lê Thị Hồng, thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ

1539/TB - UBND
1539/TB - UBND
09:03 - 11/11/2020

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Trần Tuấn Ngọc, tổ dân phố 3, thị trấn Xuân An

2067/UBND - VP
2067/UBND - VP
09:48 - 11/11/2020

Công vănbáo cáo kết quả xử lý đơn của ông Trần Tuấn Ngọc, tổ dân phố 3, thị trấn Xuân An

1537/TB-UBND
1537/TB-UBND
20:41 - 09/11/2020

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Dương Thị Loan, thôn Thành Long, xã Xuân Thành

1929/UBND-TNMT
1929/UBND-TNMT
10:17 - 20/10/2020

Công văn về việc trả lời đơn bà Lê Thị Hồng, xã Xuân Mỹ

1877/UBND-VP
1877/UBND-VP
07:27 - 12/10/2020

Công văn về việc hướng dẫn ông Nguyễn Đức Thắng, TDP 1, thị trấn Tiên Điền