Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Giáo dục 09:37 20/12/2018 (233)

Thông báo kết quả xét tuyển giáo viên văn hóa tiểu học năm 2018

Cỡ chữ

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức của Bộ Nội vụ; Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 4355/UBND-NC1 ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng giáo viên bậc học mầm non, Tiểu học; Công văn số 921/SNV-CCVC ngày 06/8/2018 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018;

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 12/9/2018 của UBND huyện về tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên văn hóa tiểu học năm 2018; Quyết định số 5358/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND huyện ban hành Quy chế xét tuyển giáo viên mầm non, giáo viên văn hóa tiểu học năm 2018; Quyết định số 6601/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND huyện thành lập Hội đồng tuyển dụng giáo viên văn hóa tiểu học năm 2018 và Báo cáo số 12/BC-HĐTD ngày 13/12/2018 của Hội đồng tuyển dụng giáo viên văn hóa tiểu học về Kết quả xét tuyển giáo viên văn hóa tiểu học năm 2018; Ủy ban nhân dân huyện Thông báo niêm yết công khai kết quả xét tuyển giáo viên văn hóa tiểu học năm 2018 tại huyện Nghi Xuân để các thi sinh và các cơ quan, đơn vị liên quan được biết.

Danh sách chi tiết tại đây

UBND huyện Nghi Xuân

Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu