Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông tin thống kê

.
445/UBND-TK
445/UBND-TK
17:04 - 16/03/2022

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động thống kê

12/BCĐ-TĐT
12/BCĐ-TĐT
15:52 - 01/07/2021

Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

7/KH-BCĐ-TĐT
7/KH-BCĐ-TĐT
20:16 - 01/03/2021

Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

272/UBND-TK
272/UBND-TK
20:17 - 26/02/2021

Công văn về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế và Cơ sở hành chính năm 2021

471/QĐ-UBND
471/QĐ-UBND
20:19 - 26/02/2021

Quyết định thành lập tổ công tác chỉ đạo điều tra TNBQ đầu người cấp xã năm 2020 trên địa bàn huyện

5/QĐ-BCĐ
5/QĐ-BCĐ
20:15 - 22/02/2021

Quyết định kiện toàn tổ thường trực giúp việc BCĐ TĐT Kinh tế và Điều tra cơ sở Hành Chính năm 2021

448/QĐ-UBND
448/QĐ-UBND
20:18 - 22/02/2021

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo TĐT Kinh tế và Điều tra cơ sở Hành Chính năm 2021

104/UBND-TK
104/UBND-TK
20:17 - 19/01/2021

Công văn về việc tổ chức điều tra Xây dựng và Vốn đầu tư năm 2021

466/BC-UBND
466/BC-UBND
09:17 - 17/10/2019

Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân và Hội thảo khoa học về “Định hướng phát triển Kinh tế - xã hội Nghi Xuân đến năm 2030 và những năm tiếp theo”

445/BC-UBND
445/BC-UBND
09:16 - 03/10/2019

Báo cáo nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội Tuần 40, nhiệm vụ trọng tâm Tuần 41

431/BC-UBND
431/BC-UBND
09:15 - 27/09/2019

Báo cáo kết quả rà soát các cuộc Thanh tra kinh tế - xã hội, việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của kiểm toán nhà nước năm 2018

28/BCĐ-TĐT
28/BCĐ-TĐT
09:20 - 16/09/2019

Báo cáo tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

396/BC-UBND
396/BC-UBND
09:14 - 13/09/2019

Báo cáo Kinh tế - Xã hội Tuần 37, niệm vụ trọng tâm Tuần 38

365/BC-UBND
365/BC-UBND
09:12 - 26/08/2019

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo

334/BC-UBND
334/BC-UBND
09:11 - 05/08/2019

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội,quốc phòng-an ninh năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020