Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông tin thống kê

.
227/BC-UBND
227/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

79/BC-UBND
79/BC-UBND

Báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng năm 2016 theo Thông tư 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân

36/BC-UBND
36/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 5 tháng 1; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

30/BC-UBND
30/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 4 tháng 1; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

29/BC-UBND
29/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2018

545/BC-UBND
545/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 3 tháng 11; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

521/BC-UBND
521/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 2 tháng 11; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

515/BC-UBND
515/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

510/BC-UBND
510/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 1 tháng 11; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

495/BC-UBND
495/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 4 tháng 10; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

480/BC-UBND
480/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 3 tháng 10; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

478/BC-UBND
478/BC-UBND

Báo cáo tiến độ cập nhật số liệu các tuyến đường huyện, đường truc xã để xây dựng kế hoạch năm 2018 (Dự án LRAMP)

471/BC-UBND
471/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 2 tháng 10; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

462/BC-UBND
462/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 1 tháng 10; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

451/BC-UBND
451/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 4 tháng 9; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới