Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông tin thống kê

.
521/BC-UBND
521/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 2 tháng 11; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

515/BC-UBND
515/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

510/BC-UBND
510/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 1 tháng 11; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

495/BC-UBND
495/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 4 tháng 10; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

480/BC-UBND
480/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 3 tháng 10; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

478/BC-UBND
478/BC-UBND

Báo cáo tiến độ cập nhật số liệu các tuyến đường huyện, đường truc xã để xây dựng kế hoạch năm 2018 (Dự án LRAMP)

471/BC-UBND
471/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 2 tháng 10; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

462/BC-UBND
462/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 1 tháng 10; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

451/BC-UBND
451/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 4 tháng 9; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

433/BC-UBND
433/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 3 tháng 9; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

425/BC-UBND
425/BC-UBND

Báo cáo số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Nghi Xuân đến ngày 31/8/2017

420/BC-UBND
420/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 2 tháng 9; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

407/BC-UBND
407/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 1 tháng 9; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

395/BC-UBND
395/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 5, tháng 8/2017 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

387/BC-UBND
387/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 4 tháng 8;Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới