Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông tin thống kê

.
377/BC-UBND
377/BC-UBND

Báo cáo số thôn/xóm và số xã bị ảnh hưởng trực tiếp do sự cố môi trường

376/BC-UBND
376/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 3 tháng 8; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

353/BC-UBND
353/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 1 tháng 8; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

342/BC-UBND
342/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 4 tháng 7; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

329/BC-UBND
329/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 3, tháng 7/2017; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

315/BC-UBND
315/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 2, tháng 7/2017, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

309/BC-UBND
309/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tuần 1, tháng 7/2017, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

287/BC-UBND
287/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tuần 3 tháng 6; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

241/BC-UBND
241/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tuần 5 tháng 5; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

227/BC-UBND
227/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tuần 4 tháng 5, Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

209/BC-UBND
209/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế -xã hội tuần 3, tháng 5/2017, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới