Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thuế, phí và lệ phí

.
117/CCT-NVQLT
117/CCT-NVQLT

Công văn về việc nộp báo cáo tài chính, Quyết toán thuế, phí, lệ phí năm 2020

3318/QĐ - UBND
3318/QĐ - UBND

Quyết định phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/ năm tạm dừng kinh doanh do đại dịch Covid-19 hưởng chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 TTg Chính phủ

485/BC - UBND
485/BC - UBND

Báo cáo cung cấp số liệu thu lệ phí đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh và phối hợp rà soát, điều chỉnh, bổ sung các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh (lần 2)

445/BC - UBND
445/BC - UBND

Báo cáo cung cấp số liệu thu lệ phí đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh và phối hợp rà soát, điều chỉnh, bổ sung các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

123
123

Thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý cấp chi cục thuế

768/UBND - TP
768/UBND - TP

Công văn về việc xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung phí, lệ phí

570/UBND - TCKH
570/UBND - TCKH

Công văn về việc góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài

1403/QĐ-UBND
1403/QĐ-UBND

Quyết định về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019

48/2017/QĐ-UBND
48/2017/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung về xây dựng, thẩm định, trình ban hành Nghị quyết về các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Số: 53/2017/NQ-HĐND
Số: 53/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Số: 14/2017/QĐ-UBND
Số: 14/2017/QĐ-UBND

Quy định tạm thời tỷ lệ phần trăm (%) mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

14/2017/QĐ-UBND
14/2017/QĐ-UBND

Quyết định quy định tạm thời tỷ lệ phần trăm (%) mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

55/2016/QĐ-UBND
55/2016/QĐ-UBND

Quyết định ban hành giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND
Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND

quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh