Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Chính quyền 17/01/2021 (158)

Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Cỡ chữ
Sáng ngày 16/1, UBND huyện Nghi Xuân tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Nam và các Phó Chủ tịch UBND huyện: Bùi Việt Hùng, Nguyễn Viết Hưng chủ trì hội nghị.


Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Hữu Hiệp. 

Ngày 25/12/2020, HĐND huyện Nghi Xuân khóa XX đã ban hành Nghị quyết số 132/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.  

Với mục tiêu tổng quát: Khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, các giá trị văn hóa; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và chất lượng cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, phục vụ người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị. Triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch.


Chỉ tiêu về kinh tế đề ra: Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 10,12 %; thu nhập bình quân đầu người đạt: 46 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt: đạt 20.125 tấn; thu ngân sách tại địa bàn: 262,2 tỷ đồng (trong đó, thu từ cấp quyền đấu giá sử dụng đất 183 tỷ); Chỉ tiêu về xã hội: Số lao động được giải quyết việc làm 3.000 người; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 0,76%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%; số trường học đạt chuẩn quốc gia 45 trường; tỷ lệ thôn, TDP đạt chuẩn văn hóa 97%; tỷ người tham gia bảo hiểm y tế trên 92%; Chỉ tiêu về nông thôn mới: có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; và ít nhất 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh: 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ; 100% xã, thị trấn ổn định kinh tế - chính trị.

Trên tinh thần của Nghị quyết, UBND huyện Nghi Xuân đã đề ra 13 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đó là: Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác lập, quản lý, thực hiện quy hoạch và kế hoạch theo lộ trình, quy định; Tiếp tục kiên trì thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng tăng và phát triển bền vững; Tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp; Tập trung phát triển mạnh mẽ ngành dịch vụ du lịch - thương mại; ứng dụng khoa học công nghệ; Tập trung huy động vốn đầu tư phát triển, đẩy mạnh các hoạt động tài chính - tín dụng; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về Tài nguyên - Môi trường; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình và công tác giải phóng mặt bằng; Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao, truyền thông; Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng và công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; Công tác đào tạo nghề, giảm nghèo và an sinh xã hội; Đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung giải quyết tốt KN - TC và các kiến nghị, phản ánh của công dân; Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh.


Để Nghị quyết có thể được triển khai thực hiện có hiệu quả, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Nam đã giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị, địa phương dựa trên các nhiệm vụ được giao, tập trung tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả nhất.

Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức đoàn thể phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, động viên Nhân dân hăng hái thi đua trong lao động sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo.

Anh Đức – Trung Kiên


Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu