Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Thu hút đầu tư 08/09/2016 (49)

UBND huyện Nghi Xuân làm việc với thị trấn Xuân An về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Khu đô thị mới Xuấn An

Cỡ chữ
Chiều ngày 7/9, UBND huyện Nghi Xuân đã có buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ khối phố thị trấn Xuân An về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Khu đô thị mới Xuân An. Đồng chí Nguyễn Hải Nam, chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.Dự án khu đô thị mới thị trấn Xuân An được đầu tư xây dựng vói qui mô hiện đại,  đầy đủ các tiện ích hạ tầng, xã hội phục vụ chung cho khu vực, tạo thành điểm nhấn cảnh quan đô thị, góp phần từng bước nâng cấp thị trấn Xuân An trở thành thị xã mới của tỉnh Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định số 1733/QĐ – UBND ngày 30/6/2016 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân( giai đoạn 1) và quyết định số 2157/QĐ ngày 5/8/2016 về phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016. Theo đó, dự án khu đô thị mới thị trấn Xuân An nằm trong qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất, không thuộc trường hợp chủ đầu tư được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất,nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật mà nhân dân thường gọi là dự án thu hồi đất theo hình thức thỏa thuận. Tại buổi làm việc, các thành viên tham dự đã phát biểu ý kiến trong công tác thu hồi 27,32 ha đất dự án, phương án bồi thường hỗ trợ, tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hải Nam, chủ tịch UBND huyện đã nêu rõ các chủ trương, chính sách thu hút đầu tư mà huyện đang quan tâm thực hiện. Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong việc tham gia công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng những dự án nhằm phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án khu đô thi mới thị trấn Xuân An, đồng chí chủ tịch UBND huyện yêu cầu hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng UBND huyện phải có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Xuân An trong công tác tuyên truyền, phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án tại Ủy ban nhân dân thị và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

Hội đồng giải phóng mặt bằng gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ  đến từng người có đất thu hồi, trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; Thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân thị trấn, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn, đại diện những người có đất thu hồi.

Hồng Quang

Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu