Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Cơ cấu tổ chức 13:02 30/07/2019 (5461)

Ủy ban nhân dân

Cỡ chữ
I. Lãnh đạo UBND huyện:
1. Chủ tịch UBND huyện: Ông Lê Anh Dũng
2. Phó Chủ tịch UBND huyện: Ông Bùi Việt Hùng
3. Phó Chủ tịch UBND huyện: Ông Nguyễn Viết Hưng
II. Văn phòng HĐND - UBND huyện
1. Chánh văn phòng: Ông Phan Quốc Trường
2. Phó Chánh văn phòng: Ông Hồ Văn Chương
2. Phó Chánh văn phòng: Ông Đinh Hữu Thắng
III. Phòng Nội vụ
1. Trưởng phòng: Hoàng Sỹ Vinh
2. Phó Trưởng phòng: Trần Anh Sơn
IV: Phòng Y tế
1. Trưởng phòng: Ông Ngô Văn Hiến
V. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
1. Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thế Hải
2. Phó Trưởng phòng: Ông Trần Nguyên Ngọc
VI. Phòng Tư pháp
1. Trưởng phòng: Ông Trần Hoàng Thạch
VII. Phòng Tài chính - Kế hoạch
1. Trưởng phòng: Ông Trần Trọng Sơn
2. Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu
VIII. Thanh tra huyện
1. Chánh thanh tra: 
2. Phó Chánh thanh tra: Ông Lê Quang Hùng
IX. Phòng Lao động Thương Binh & Xã hội
1. Trưởng phòng: Ông Đinh Văn Nam
2. Phó Trưởng phòng: Bà Đậu Thị Hồng
3. Phó Trưởng phòng: Ông Lê Hồng Tình
X. Phòng Tài nguyên - Môi trường
1. Phó Trưởng phòng: Ông Đặng Văn Hoài
2. Phó Trưởng phòng: Ông Lê Vĩ Hoàng
3. Phó Trưởng phòng: Ông Lê Hữu Phong
XI. Phòng Giáo dục - Đào tạo
1.Trưởng phòng: Ông Võ Minh Thiện
2. Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Trung Thiên
3. Phó Trưởng phòng: Bà Đinh Thị Lan Hương
XII. Phòng Nông ngiệp và Phát triển nông thôn
1. Trưởng phòng: Ông Lê Thanh Bình
2.  Phó Trưởng phòng: Bà Lê Thị Yến
3, Phó Trưởng phòng: Ông Lê Anh Đức
XIII. Phòng Văn hóa - Thông tin
1.  Trưởng phòng: Ông Phan Thanh Là
2.  Phó Trưởng phòng: Ông Trần Vũ Quang
XIV. Trung tâm Văn hóa - Truyền Thông
1. Giám đốc: Ông Nguyễn Long Thiên
2. Phó Giám đốc: Bà Trần Thị Cảnh
3. Phó Giám đốc: Ông Đậu Đình Hà
4. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Công Đức
5. Phó Giám đốc: Bà Hà Thị Huyền
XV. Trung tâm UDKHKT&BVCTVN
1. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Khánh
2. Phó Giám đốc: Ông Lê Văn Mạnh
3. Phó Giám đốc: Ông Đậu Văn Hùng
XVI. Chi cục thống kê
1. Chi cục trưởng: Ông Chu Văn Dũng
XVII. Trung tâm y tế
1. Phó Giám đốc: Ông Lê Viết Hùng
2. Phó Giám đốc: Ông Hà Trung Hiếu
3. Phó Giám đốc: Bà Phạm Thị Hồng Lam
XVIII. Ban Quản lý Đầu tư XDCB
1. Giám đốc: Ông Nguyễn Xuân Hải
2. Phó Giám đốc: Trần Hữu Tấn
XIX. Ban Quản lý Khu Du Lịch Xuân Thành
1. Trưởng ban: Ông Phạm Anh Tuấn
2. Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Xuân Hùng
XX. Hội Chữ thập đỏ
1. Chủ tịch: Bà Cao Thị Thu
2. Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Thành Luân

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu