Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản

.
219/BC-UBND
219/BC-UBND

Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN năm 2020

220/BC-UBND
220/BC-UBND

Báo cáo kết quả sản xuất lúa vụ Xuân 2020

505/TB-UBND
505/TB-UBND

Thông báo Về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

951/UBND-VP
951/UBND-VP

Công văn về việc đổi mật khẩu hộp thư công vụ theo đúng quy định (mail.hatinh.gov.vn)

95/GM-UBND
95/GM-UBND

Giấy mời giao tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân

96/GM-UBND
96/GM-UBND

Giấy mời tham quan các cơ sở, mô hình SX sản phẩm OCOP tại các địa phương trên địa bàn tỉnh ngày 30/5/2020

216/BC-UBND
216/BC-UBND

Báo cáo Xây dựng kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020

217/BC-UBND
217/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 trong 6 tháng đầu năm 2020

218/BC-UBND
218/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện giá dịch vụ theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh

504/TB-UBND
504/TB-UBND

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

214/BC-UBND
214/BC-UBND

Báo cáo Giám sát về tình hình quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020

215/BC-UBND
215/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện Chiến lược 1570 và Chiến lược 2295

94/GM-UBND
94/GM-UBND

Giấy mời họp nghe, góp ý vào Dự thảo Đề án huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa

503/TB-UBND
503/TB-UBND

Thông báo Về việc ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Chủ tịch UBND huyện đi công tác

947/UBND-KT&HT
947/UBND-KT&HT

Công văn về việc xin gia hạn hiệu lực văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu dân cư xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân