Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản

.
52/GM-UBND
52/GM-UBND

Giấy mời Làm việc với các Sở, ngành về giá đất cụ thể BT- GPMB DA hạ tầng KLN Đại thi hào Nguyễn Du và xin ý kiến xử lý một số vụ việc trên địa bàn chiều ngày 17-4-2021

48/GM-UBND
48/GM-UBND

Giấy mời Giao ban Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện, Qúy II năm 2021

49/GM-UBND
49/GM-UBND

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR năm 2020; triển khai kế hoạch năm 2021chiều ngày 19/4/2021

50/GM-UBND
50/GM-UBND

Giấy mời Tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn chính sách theo Nghị quyết 135 của HĐND huyện

51/GM-UBND
51/GM-UBND

Giấy mời Hội thảo đầu bờ mô hình phá ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn và thí điểm phun phòng đạo ôn cổ bông trên lúa bằng máy bay

605/UBND-TNMT
605/UBND-TNMT

Công văn về việc rà soát Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

606/UBND-KTHT
606/UBND-KTHT

Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn lĩnh vực công thương

607/UBND-TCKH
607/UBND-TCKH

Công văn về việc thẩm định kết quả nghiệm thu chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

608/UBND-TCKH
608/UBND-TCKH

Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất

609/UBND-VHTT
609/UBND-VHTT

Công văn về việc cung cấp danh mục sự kiện cấp quốc gia, quốc tế

612/UBND-TP
612/UBND-TP

Công văn về báo cáo kết quả thực hiện liên quan đến bộ đơn giá bồi thường tại Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND và Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND

613/UBND-VHTT
613/UBND-VHTT

Công văn về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về giáo dục gia đình

1424/QĐ-UBND
1424/QĐ-UBND

Quyết định thay đổi thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

46/GM-UBND
46/GM-UBND

Giấy mời họp về giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án

55/KH-UBND
55/KH-UBND

Kế hoạch Tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 năm 2021