Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản

.
25/GM-UBND
25/GM-UBND

Giấy mời Hội nghị trực tuyến về tăng cường an toàn thực phẩm nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

09/KH-UBND
09/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

08/KH-UBND
08/KH-UBND

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện năm 2020

23/GM-UBND
23/GM-UBND

Giấy mời Hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; Tổng kết trao giải Cuộc thi “Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh, vườn mẫu năm 2019” và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

63/QĐ-UBND
63/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện quý IV và truy lĩnh quý II năm 2019

70/QĐ-UBND
70/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra lĩnh vực kiểm dịch,kinh doanh giết mổ, buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y năm 2020

74/UBND-LĐTBXH
74/UBND-LĐTBXH

Công văn về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 177/2019/NQ-HĐND tỉnh

75/UBND-KT&HT
75/UBND-KT&HT

Công văn về việc thống nhất giải pháp thiết kế xây dựng đường vận chuyển xăng dầu tại Kho trung chuyển và cấp phát xăng dầu tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân

76/UBND-KT&HT
76/UBND-KT&HT

Công văn về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm cơi nới thùng xe để chở hàng quá tải trọng cho phép

77/UBND-GDĐT
77/UBND-GDĐT

Công văn đề nghị phê duyệt Đề án “Sắp xếp hệ thống trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở huyện Nghi Xuân đến năm 2025 và những năm tiếp theo”

78/UBND-TNMT
78/UBND-TNMT

Công văn về việc cho ý kiến về ủy quyền việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể

80/UBND-TCT
80/UBND-TCT

Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 152/KL-UBND ngày 27/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

81/UBND-TCKH
81/UBND-TCKH

Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

82/UBND-TCKH
82/UBND-TCKH

Công văn về việc báo cáo hỗ trợ lò đốt rác theo Nghị quyết của HĐND tỉnh

24/GM-UBND
24/GM-UBND

Giấy mời làm việc để xin ý kiến các sở ngành liên quan về kết quả xác minh nội dung Tố cáo của Công dân