Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản

.
233/GM-UBND
233/GM-UBND

Giấy mời hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở

434/BC-UBND
434/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp quý III năm 2019 trên địa bàn huyện

435/BC-UBND
435/BC-UBND

Báo cáo tình hình công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2019

431/BC-UBND
431/BC-UBND

Báo cáo kết quả rà soát các cuộc Thanh tra kinh tế - xã hội, việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của kiểm toán nhà nước năm 2018

469/BC-UBND
469/BC-UBND

Báo cáo thiệt hại do cháy rừng gây ra trên địa bàn huyện năm 2019

471/BC-UBND
471/BC-UBND

Báo cáo Cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất

472/BC-UBND
472/BC-UBND

Báo cáo Đăng ký kế hoạch thực hiện làm đường GTNT, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng và và duy tu bảo dưỡng đường giao thông năm 2020

1331/TB-UBND
1331/TB-UBND

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại địa bàn xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Đợt 1, năm 2019)

1686/UBND-VP
1686/UBND-VP

Công văn về việc báo cáo hoạt động đối ngoại năm 2019 và kế hoạch năm 2020

1693/UBND-TCKH
1693/UBND-TCKH

Công văn về việc đôn đốc thực hiện nghiệm thu chính sách nông nghiệp, nông thôn 6 tháng cuối năm theo nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh năm 2020

88/KH-UBND
88/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn huyện Nghi Xuân

89/KH-UBND
89/KH-UBND

Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

466/BC-UBND
466/BC-UBND

Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân và Hội thảo khoa học về “Định hướng phát triển Kinh tế - xã hội Nghi Xuân đến năm 2030 và những năm tiếp theo”

468/BC-UBND
468/BC-UBND

Báo cáo thông tin chi tiết các Khu đất tái định cư được đầu tư từ nguồn Ngân sách Trung ương, Trái phiếu chính phủ

1678/UBND-TT
1678/UBND-TT

Công văn về việc đôn đốc giải quyết các vụ việc KNTC, KNPA tồn động, kéo dài