Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản

.
85/KH-UBND
85/KH-UBND

Kế hoạch Khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2021

459/BC-UBND
459/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW

2001/UBND-TCKH
2001/UBND-TCKH

Công văn về việc giải thể các hợp tác xã yếu kém, ngừng hoạt động trên địa bàn huyện Nghi Xuân

2002/UBND-TCKH
2002/UBND-TCKH

Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giao tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020

2003/UBND-TCKH
2003/UBND-TCKH

Công văn về việc đề xuất đối tượng thanh tra, kiểm tra năm 2021

2004/UBND-NN
2004/UBND-NN

Công văn về việc góp ý Đề án Chính sách khuyến khích phát triển Nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2023

2944/QĐ-UBND
2944/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để xây dựng giá khởi điểm đấu giá QSD đất tại các vùng xen dắm dân cư tại thị trấn Xuân An và thị trấn Tiên Điền

2949/QĐ-UBND
2949/QĐ-UBND

Quyết định giao chỉ tiêu gọi khám sức khoẻ Nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021

2006/UBND-TNMT
2006/UBND-TNMT

Công văn về việc rà soát, báo cáo tình hình sạt lở do mưa lũ trên địa bàn quản lý

2951/QĐ-UBND
2951/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ giáo viên tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

2006/UBND-TNMT
2006/UBND-TNMT

Công văn về việc rà soát, báo cáo tình hình sạt lở do mưa lũ trên địa bàn quản lý

19/CĐ-UBND
19/CĐ-UBND

Công điện Tập trung ứng phó khẩn cấp với tình hình mưa, lũ

1480/TB-UBND
1480/TB-UBND

Thông báo khởi công công trình Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị trấn Xuân An

1481/TB-UBND
1481/TB-UBND

Thông báo thời gian tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc hộ bà Đặng Thị Tích, Tổ dân phố Hồng Lam, thị trấn Tiền Điền

458/BC-UBND
458/BC-UBND

Báo cáo khởi công công trình Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị trấn Xuân An