Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản

.
135/QĐ-UBND
135/QĐ-UBND

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ công tác chuyên môn của Ủy ban bầu cử huyện Nghi Xuân

11/KH-UBND
11/KH-UBND

Kế hoạch Giao, nhận quân năm 2021

16/GM-UBND
16/GM-UBND

Giấy Mời làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về Nghị quyết số 93

143/UBND-NV
143/UBND-NV

Công văn về việc ký cam kết thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh

144/UBND-TNMT
144/UBND-TNMT

Công văn về việc đề nghị giao đất cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng

146/UBND-NV
146/UBND-NV

Công văn về việc tăng cường công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021

136/UBND-TT
136/UBND-TT

Công văn về việc hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

03/CT-CTUBND
03/CT-CTUBND

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

09/KH-UBND
09/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

10/KH-UBND
10/KH-UBND

Kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hợp đồng lao động

14/GM-UBND
14/GM-UBND

Giấy mời Làm việc với Đoàn công tác của UBND huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên về xây dựng nông thôn mới

15/GM-UBND
15/GM-UBND

Giấy mời làm việc với Đoàn công tác BCĐ NTM tỉnh Quảng Ninh

133/QĐ-UBND
133/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện Quý IV năm 2020

134/QĐ-UBND
134/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí chô đối tượng BTXH

135/UBND-TP
135/UBND-TP

Công văn về việc cung cấp bản ghi ý kiến của UBND huyện đối với yêu cầu của nguyên đơn trong vụ án dân sự