Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Văn bản hội đồng

.
98/TTHĐND-VP
98/TTHĐND-VP

Về việc điều chỉnh thời gian và Tài liệu bổ sung thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Nghi Xuân vào lúc 7h30 sáng mai (ngày 10/12/2019)

26/GM-HĐND
26/GM-HĐND

Giấy mời thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh

96/TTHĐND-VP
96/TTHĐND-VP

Công văn về việc gửi câu hỏi chất vấn tại Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

94/TTHĐND-VP
94/TTHĐND-VP

Công văn về việc thẩm tra các báo cáo, djw thảo nghị quyết của HĐND huyện trình Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

95/TB-HĐND
95/TB-HĐND

Thông báo của Thường trực HĐND huyện về việc triệu tập Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Khóa XX

94/TTHĐND-VP
94/TTHĐND-VP

Công văn về việc thẩm tra các báo cáo, djw thảo nghị quyết của HĐND huyện trình Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

93/BC-TTHĐND
93/BC-TTHĐND

Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện trong tháng 11; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2019

25/GM-TTHĐND
25/GM-TTHĐND

Giấy mời họp thường kỳ tháng 11 để bàn, thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 13

92/BC-HĐND
92/BC-HĐND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến cử tri tại Hội nghị tiếp xúc với Đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII

90/KH-HĐND
90/KH-HĐND

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Khóa XX

23/GM-TTHĐND
23/GM-TTHĐND

Giấy mời hội nghị tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019

88/TTHĐND-VP
88/TTHĐND-VP

Công văn về việc đăng ký địa điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII

86/QĐ-TTHĐND
86/QĐ-TTHĐND

Quyết định thành lập đoàn giám sát công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện

84/KH-HĐND
84/KH-HĐND

Kế hoạch Tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) Hội đồng nhân dân huyện khóa XX

85/TTHĐND-VP
85/TTHĐND-VP

Công văn về việc đăng ký thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Khóa XX