Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản

.
982/UBND-KT&HT
982/UBND-KT&HT

Công văn về việc thi công công trình hệ thống điện chiếu sáng ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện cao áp

983/UBND-NV
983/UBND-NV

Công văn về việc đăng ký nhu cầu bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020

98/GM-UBND
98/GM-UBND

Giấy mời Dự Hội nghị Tập huấn “Quản lý sản xuất, kinh doanh các sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới”

35/TTHĐND-VP
35/TTHĐND-VP

Công văn về việc đăng ký địa điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII

221/BC-UBND
221/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

959/UBND-TP
959/UBND-TP

Công văn vể việc thực hiện một số nội dung về công tác nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp

977/UBND-TCKH
977/UBND-TCKH

Công văn về việc giao báo cáo cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị, đề xuất của cử tri gửi Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Khóa XX

978/UBND-KT&HT
978/UBND-KT&HT

Công văn về việc góp ý Kế hoạch cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

99/GM-UBND
99/GM-UBND

Giấy mời Đối thoại với ông Lương Bá Tý thường trú tại Tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An

981/UBND-TNMT
981/UBND-TNMT

Công văn về việc quy hoạch đất viễn thông

219/BC-UBND
219/BC-UBND

Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN năm 2020

220/BC-UBND
220/BC-UBND

Báo cáo kết quả sản xuất lúa vụ Xuân 2020

505/TB-UBND
505/TB-UBND

Thông báo Về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

963/UBND-VP
963/UBND-VP

Công văn về việc giao báo cáo cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị, đề xuất của cử tri gửi Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Khóa XX

964/UBND-GDĐT
964/UBND-GDĐT

Công về việc góp ý định mức kinh tế - kỷ thuật dịch vụ giáo dục - đào tạo