Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản

.
246/BC-UBND
246/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện xây dựng Đô thị văn minh trên địa bàn huyện Nghi Xuân 06 tháng đầu năm 2019

143/GM-UBND
143/GM-UBND

Giấy mời gặp mặt Lãnh đạo các điểm thi THPT quốc gia năm 2019 trên địa bàn

2807/QĐ-UBND
2807/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Tổ bảo vệ, Tổ phục vụ thi THPT quốc gia năm 2019

2803/QĐ-UBND
2803/QĐ-UBND

Quyết định về việc thực hiện chế độ BHYT đối với các đối tượng BTXH theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ

241BC-UBND
241BC-UBND

Báo cáo công tác tuyên truyền cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

244/BC-UBND
244/BC-UBND

Báo cáo công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm 2019

243/BC-UBND
243/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách xã hội trên địa bàn

245/BC-UBND
245/BC-UBND

Báo cáo Sơ kết 05 năm thưc hiện chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

242/BC-UBND
242/BC-UBND

Báo cáo Kết quả các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển - Hải đảo Việt Nam năm 2019

142/GM-UBND
142/GM-UBND

Giấy mời Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

240/BC-UBND
240/BC-UBND

Báo cáo Công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2019

11/GM-TTHĐND
11/GM-TTHĐND

Giấy mời dự Hội nghị tiếp xúc cử tri cho đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 7; đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019

234/BC-UBND
234/BC-UBND

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

233/BC-UBND
233/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 trên địa bàn huyện

141/GM-UBND
141/GM-UBND

Giấy mời giao ban UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019