Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản

.
260/BC-UBND
260/BC-UBND

Báo cáo kết quả rà soát thống kê số lượng tàu cá

257/BC-UBND
257/BC-UBND

Báo cáo một số nội dung xin ý kiến để xác định loại đất để lập Phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh tại xã Xuân Hội

254/BC-UBND
254/BC-UBND

Báo cáo kết quả chỉ đạo giải toả trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ

41/TTHĐND-VP
41/TTHĐND-VP

Công văn về việc gửi nội dung đề nghị giám sát, các câu hỏi chất vấn tại kỳ họp thứ 1, HĐND huyện khoá XX

148/GM-UBND
148/GM-UBND

Giấy mời Nghe, thống nhất các Dự thảo: Báo cáo kinh tế-xẫ hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và một số Đề án khác

147/GM-UBNd
147/GM-UBNd

Giấy mời đi thăm quan và tặng quà cho Người Cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa thuộc hộ nghèo trên địa bàn

146/GM-UBND
146/GM-UBND

Giấy mời Tập huấn hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên địa bàn huyện

944/UBND-LDTBXH
944/UBND-LDTBXH

Công văn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộn đồng văn hoá Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

945/UBND-VP
945/UBND-VP

Công văn về việc niêm yết công khai và triển khai thực hiện Quy chế Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

940/UBND-TCKH
940/UBND-TCKH

Công văn về việc rà soát lại dự án Trang trại sản xuất nông nghiệp tổng hợp tại xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân của nhà đầu tư bà Đinh Thị Nga

253/BC-UBND
253/BC-UBND

Báo cáo về chất lượng công trình xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân, Quý II năm 2019

145/GM-UBND
145/GM-UBND

Giấy mời họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường hỗ trợ GPMB các Dự án: Nâng cấp tuyến đường ven biển; Xây dựng cầu Cửa Hội; Cải tạo đường liên xã Tiên Yên, Giang Tiên; đường Giang Viên

936/UBND-TNMT
936/UBND-TNMT

Công văn về việc thay thế phụ lục điều tra, tổng hợp số liệu hoàn thiện Đề án phân loại rác thải sinh hoạt, xử lý rác hữu cơ tại nguồn

935/UBND-TNMT
935/UBND-TNMT

Công văn về việc góp ý dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy định mực nước tương ứng với các cấp bão động lũ trên phạm vi cả nước

934/UBND-TNMT
934/UBND-TNMT

Công văn Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước