Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản

.
82/KH-UBND
82/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

422/BC-UBND
423/BC-UBND
423/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện các dự án phát triển hạ tầng quỹ đất từ vốn nhà nước

1554/UBND-VP
1554/UBND-VP

Công văn về việc cung cấp số điện thoại có sử dụng mạng xã hội Zalo

1556/UBND-TCKH
1556/UBND-TCKH

Công văn kế hoạch vận động tài trợ năm học 2019-2020 của trường THPT Nguyễn Du

1557/UBND-VPĐP
1557/UBND-VPĐP

Công văn về việc góp ý đối với Dự thảo báo cáo đề nghị xét công nhận huyện Can Lộc đạt chuẩn nông thôn mới

82/KH-UBND
82/KH-UBND

Kế hoach Hội nghị điển hình tiên tiến giai đọan 2015-2020

226/GM-UBND
226/GM-UBND

Giấy mời họp để triển khai một số nội dung về Cuộc thi “Bạn đọc thuộc Kiều” huyện Nghi Xuân

425/BC-UBND
425/BC-UBND

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT-TW của Bộ Chính trị

1558/UBND-KT&HT
1558/UBND-KT&HT

Công văn về việc cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải trong nuôi trồng thủy sản

1559/UBND-TCKH
1559/UBND-TCKH

Công văn về việc cử cán bộ tham gia Ban vận động và tiếp nhận tài trợ của Trường THPT Nghi Xuân

1560/UBND-TCKH
1560/UBND-TCKH

Công văn về việc cử cán bộ tham gia Ban vận động và tiếp nhận tài trợ của Trường THPT Nguyễn Công Trứ

4134/QĐ-UBND
4134/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng năm học 2019-2020

76/QĐ-TTHĐND
76/QĐ-TTHĐND

Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện phát triển giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS năm học 2017-2018 và 2018-2019

81/KH-UBND
81/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về Bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử năm 2019