Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản

.
1533/UBND-VH
1533/UBND-VH

Công văn về việc kiểm tra công tác quản lý, bảo tồn, phát huy di tích trên địa bàn huyện Nghi Xuân

218/GM-UBND
218/GM-UBND

Giấy mời làm việc với Đoàn công tác của huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa tham quan thực tế kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện

410/BC-UBND
410/BC-UBND

Báo cáo rà soát các Trạm BTS chưa có giấy phép xây dựng trên địa bàn

896/TB-UBND
896/TB-UBND

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại địa bàn xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Đợt 2, năm 2019)

1534/UBND-VHTT
1534/UBND-VHTT

Công văn về việc cử hạt nhân tham gia Chương trình văn nghệ phục vụ Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2010-2020

1535/UBND-YT
1535/UBND-YT

Công văn về việc góp ý kiến về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trình Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019

4072/QĐ-UBND
4072/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân bổ gạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới từ ngày 01/9/2019 -5/9/2019

4074/QĐ-UBND
4074/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá QSD đất tại vùng điều chỉnh Quy hoạch chia lô đất ở - Khu đất thu hồi của Công ty CP Hoàng Mai Ngọc, thị trấn Xuân An (Lần 2 - đợt 1, năm 2019)

1523/UBND-GDĐT
1523/UBND-GDĐT

Công văn về việc hướng dẫn thực hiện Văn bản số 5027/UBND - VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

409/BC-UBND
409/BC-UBND

Báo cáo Các phong trào, mô hình về bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng giai đoạn 2016 – 2019

1524/UBND-TNMT
1524/UBND-TNMT

Công văn về việc triển khai xây dựng Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn huyện

216/GM-UBND
216/GM-UBND

Giấy mời làm việc với Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ về công tác tổ chức, cán bộ

217/GM-UBND
217/GM-UBND

Giấy mời làm việc với Đoàn công tác của Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ XD NTM về việc nghiên cứu, đánh giá kết quả XD NTM GĐ 2010 - 2020 và nhận diện những vấn đề cơ bản trong phát triển nông thôn giai đoạn sau năm 2020

1522/UBND-TCKH
1522/UBND-TCKH

Công văn về việc đôn đốc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP

4061/QĐ-UBND
4061/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Tổ thẩm định phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn huyện Nghi Xuân theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ