Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản

.
1225/UBND-KT&HT
1225/UBND-KT&HT

Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định công bố Danh mục và Quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện

1226/UBND-VP
1226/UBND-VP

Công văn về việc góp ý dự thảo Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài

130/GM-UBND
130/GM-UBND

Giấy mời làm việc về bàn giao và tiếp nhận hạ tầng kỹ thuật dự án Khu đô thị mới Xuân An (giai đoạn 1)

285/BC-UBND
285/BC-UBND

Báo cáo kết quả hoạt động tháng hanh động ATVSLĐ trên địa bàn huyện nam 2020

286/BC-UBND
286/BC-UBND

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác khuyến công và sản xuất sạch hơn giai đoạn 2016-2020; xây dựng chương trình khuyến công và sản xuất sạch hơn giai đoạn 2021-2025

1216/UBND-KL
1216/UBND-KL

Công văn về việc đề xuất hỗ trợ kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng

1217/UBND-TNMT
1217/UBND-TNMT

Công văn về việc đôn đốc nghiệm thu, hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND huyện

1218/UBND-NV
1218/UBND-NV

Công văn về việc chuẩn bị tham luận CCHC giai đoạn 2011-2020

1220/UBND-NN
1220/UBND-NN

Công văn về việc thống nhất tên gọi địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm cây lúa

1221/UBND-TCKH
1221/UBND-TCKH

Công văn về việc trả hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của nhà đầu tư ông Cao Văn Tứ

1222/UBND-KT&HT
1222/UBND-KT&HT

Công văn về việc tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn huyện

1432/QĐ-UBND
1432/QĐ-UBND

Quyết định thành lập đoàn học tập kinh nghiệm các mô hình phát triển kinh tế tại các tỉnh phía Bắc

1203/UBND-TNMT
1203/UBND-TNMT

Công văn về việc thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án Trung tâm thực hành nuôi trồng Hải sản - Trường Đại học Vinh tại xã Đan Trường

1204/UBND-NV
1204/UBND-NV

Công văn về việc đề nghị chuyển ngạch và xếp lương cho công chức

1205/UBND-NV
1205/UBND-NV

Công văn về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính