Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản

.
258/UBND-TNMT
258/UBND-TNMT

Công văn về việc đề nghị cho Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn-Giang Đình thuê đất thực hiện Dự án quần thể du lịch sinh thái Xuân Thành (đợt 1)

249/UBND-TCKH
249/UBND-TCKH

Công văn về việc thực hiện hướng dẫn 179/HD-STC về một số nội dung cơ bản về tổ chức điều hành, thực hiện dự toán ngân sách năm 2020

37/BC-UBND
37/BC-UBND

Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn huyện

250/UBND-VP
250/UBND-VP

Công văn về việc góp ý kiến vào Dự thảo Quyết định Quy định chế độ báo cáo định kỳ và rà soát bổ sung chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh

252/UBND-BPLK
252/UBND-BPLK

Công văn về việc báo cáo nội dung tham luận tại Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

253/UBND-NN
253/UBND-NN

Công văn về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch IUU

38/BC-UBND
38/BC-UBND

Báo cáo kết thực hiện các mô hình sắp xếp cán bộ theo Kết luận số 64-KL/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW

39/BC-UBND
39/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Nghi Xuân

237/UBND-NV
237/UBND-NV

Công văn về việc thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ

238/UBND-TCKH
238/UBND-TCKH

Công văn về việc đôn đốc bàn giao các nội dung công việc Kế toán giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trên địa bàn huyện (lần 5)

239/UBND-TCKH
239/UBND-TCKH

Công văn về việc đôn đốc thực hiện công tác thu NSNN năm 2020

240/UBND-NV
240/UBND-NV

Công văn về việc triển khai, xây dựng Đề án thành lập Trfung tâm Y tế trực thuộc huyện

241/UBND-VP
241/UBND-VP

Công văn về việc báo cáo rà soát tình hình chuẩn bị ĐH đảng bộ các cấp

273/QĐ-UBND
273/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2020

37/GM-UBND
37/GM-UBND

Giấy mời làm việc liên quan một số nội dung quyết toán Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Thủy II