Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản

.
1206/UBND-NV
1206/UBND-NV

Công văn về việc khen thưởng phòng, chống dich Covid-19

1207/UBND-VHTT
1207/UBND-VHTT

Công văn về việc chống xuống cấp di tích năm 2020

1213/UBND-GDĐT
1213/UBND-GDĐT

Công văn về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương đối với giáo viên MN và phổ thông công lập

1208/UBND-LĐTBXH
1208/UBND-LĐTBXH

Công văn về việc xác minh thông tin lao động hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS không về nước

1211/UBND-NV
1211/UBND-NV

Công văn về việc xin ý kiến về quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện

1212/UBND-KT&HT
1212/UBND-KT&HT

Công văn về việc tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III

1214/UBND-TCKH
1214/UBND-TCKH

Công văn về việc góp ý dự thảo Đề án xây dựng, triển khai và Quyết định ban hành Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành, địa phương

1215/UBND-VHTT
1215/UBND-VHTT

Công văn về việc góp ý Dự thảo Quyết định quy định về hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý internet và điểm truy cập internet công cộng trên địa bàn Hà Tĩnh

1409/QĐ-UBND
1409/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi-L1

1410/QĐ-UBND
1410/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản phục vụ các hoạt động tố tụng hình sự đối với vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

1411/QĐ-UBND
1411/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản phục vụ các hoạt động tố tụng hình sự đối với vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

1421/QĐ-UBND
1421/QĐ-UBND

Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội

1422/QĐ-UBND
1422/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội

1424/QĐ-UBND
1424/QĐ-UBND

Quyết định thực hiện chế bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội

59/KH-UBND
59/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh và Tưởng niệm 200 năm Ngày mất Danh nhân Văn hóa Thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du