Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản

.
39/GM-UBND
39/GM-UBND

Giấy mời đối thoại với người có đơn khiếu nại để làm rõ nội dung, yêu cầu và hướng giải quyết khiếu nại của công dân

274/UBND-KT&HT
274/UBND-KT&HT

Công văn về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông những tháng đầu năm 2020

39/GM-UBND
39/GM-UBND

Giấy mời đối thoại với người có đơn khiếu nại để làm rõ nội dung, yêu cầu và hướng giải quyết khiếu nại của công dân

44/BC-UBND
44/BC-UBND

Báo cáo Thống kê số liệu về thực thi quyền sở hữu trí tuệ năm 2019

274/UBND-KT&HT
274/UBND-KT&HT

Công văn về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông những tháng đầu năm 2020

275/UBND-KT&HT
275/UBND-KT&HT

Công văn về việc mời doanh nghiệp đăng ký thương hiệu quốc gia

276/UBND-KT&HT
276/UBND-KT&HT

Công văn về việc khắc phục một số tồn tại trong quá trình trộn bê tông xi măng

277/UBND-NV
277/UBND-NV

Công văn về việc báo cáo việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp QLNN về tôn giáo”

278/UBND-TCKH
278/UBND-TCKH

Công văn về việc đề nghị quyết định bán tài sản công tại chợ Giang Đình, huyện Nghi Xuân

281/UBND-KT&HT
281/UBND-KT&HT

Công văn về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ

279/UBND-TCKH
279/UBND-TCKH

Công văn về việc đôn đốc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020

373/QĐ-UBND
373/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản phục vụ các hoạt động tố tụng hình sự đối với vụ "Cố ý làm hư hỏng tài sản" xảy ra tại xã Cổ Đạm huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

45/BC-UBND
45/BC-UBND

Báo cáo quyết toán nguồn kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2019 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh

280/UBND-TCKH
280/UBND-TCKH

Công văn về việc đăng ký nhu cầu tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho HTX năm 2020

282/UBND-KT&HT
282/UBND-KT&HT

Công văn về việc đóng điện dự án ĐZ và Trạm biến áp 110 kV Nghi Xuân và các xuất tuyến đường dây 35kV