Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản

.
922/UBND-KT&HT
922/UBND-KT&HT

Công văn về việc thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị với doanh nghiệp_Báo cáo các cơ sở có nhu cầu kết nối sản phẩm vào hệ thống phân phối

923/UBND-KT&HT
923/UBND-KT&HT

Công văn về việc xác định đường đi qua khu đất cơ sở Nghi Xuân tại TT. Xuân An của Trường đại học Hà Tĩnh

925/UBND-TCKH
925/UBND-TCKH

Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

926/UBND-NV
926/UBND-NV

Công văn về việc đăng ký dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính

1008/QĐ-UBND
1008/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Lam Hồng

1009/QĐ-UBND
1009/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Đan Trường Hội

1010/QĐ-UBND
1010/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Phổ Hải

1011/QĐ-UBND
1011/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Tiên Yên

1012/QĐ-UBND
1012/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Cương Gián

1013/QĐ-UBND
1013/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Hoa Liên

1014/QĐ-UBND
1014/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Thành Mỹ

1015/QĐ-UBND
1015/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Xuân Viên

1016/QĐ-UBND
1016/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Nguyễn Trãi

1017/QĐ-UBND
1017/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường THCS Xuân An

1018/QĐ-UBND
1018/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020 của Trường TH&THCS Xuân Lĩnh