Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản

.
34/BC-UBND
34/BC-UBND

Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 09/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các cuộc hội nghị, họp; lễ kỷ niệm; lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án từ vốn ngân sách trên địa bàn huyện

35/BC-UBND
35/BC-UBND

Báo cáo Rà soát, điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất các xã sau sáp nhập theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ

36/BC-UBND
36/BC-UBND

Báo cáo Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019

210/UBND-TP
210/UBND-TP

Công văn về việc đăng ký tham gia các hoạt động năm 2020 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020

218/UBND-KT&HT
218/UBND-KT&HT

Công văn về việc đăng ký mua khẩu trang phòng chống dịch bệnh

223/UBND-NV
223/UBND-NV

Công văn về việc bố trí lực lượng Công an các xã, thị trấn

224/QĐ-UBND
224/QĐ-UBND

Quyết định thanh lý tài sản công do Trường Mầm non Xuân Hải quản lý, sử dụng

27/KH-UBND
27/KH-UBND

Kế hoạch Bổ sung tình huống phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19 (nCoV) trên địa bàn huyện

34/BC-UBND
34/BC-UBND

Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 09/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các cuộc hội nghị, họp; lễ kỷ niệm; lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án từ vốn ngân sách trên địa bàn huyện

26/KH-UBND
26/KH-UBND

Kế hoạchThực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020 trên địa bàn huyện

213/QĐ-UBND
213/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

200/UBND-VHTT
200/UBND-VHTT

Công văn về việc góp ý Dự thảo kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2020

201/UBND-VHTT
201/UBND-VHTT

Công văn về việc xin đăng cai giải vô địch bóng chuyền Nữ năm 2020

202/UBND-TCKH
202/UBND-TCKH

Công văn về việc triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn đã được phê duyệt.

203/UBND-MB
203/UBND-MB

Công văn về việc đề nghị cho phép thực hiện công tác khảo sát thiết kế, di dời hệ thống điện 10 22Kv nằm trong thiết kế giai đoạn 1 của dự án