Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản

.
278/BC-UBND
278/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện rà soát lại phần chi phí đầu tư của hộ gia đình, cá nhân tại Dự án vùng nuôi trồng thủy sản rào Mỹ Dương, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

1191/UBND-TCKH
1191/UBND-TCKH

Công văn về việc góp ý cơ chế tài chính thực hiện nhiệm vụ cách ly y tế đối với người nhập cảnh vào làm việc, sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh

1193/UBND-VP
1193/UBND-VP

Công văn về việc trả lời và phối hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khoá XVII

279/BC-UBND
279/BC-UBND

Báo cáo Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong 6 tháng đầu năm 2020

51/TB-TTHĐND
51/TB-TTHĐND

Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Phiên họp Thường kỳ tháng 7/2020

52/TB-UBND
52/TB-UBND

Thông báo của Thường trực HĐND huyện về việc triệu tập Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XX

53/BC-HĐND
53/BC-HĐND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến cử tri tại Hội nghị Tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

109/NQ-TTHĐND
109/NQ-TTHĐND

Nghị quyết về việc điều chuyển sinh hoạt thành viên tổ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

276/BC-UBND
276/BC-UBND

Báo cáo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới; “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2020

1181/UBND-TNMT
1181/UBND-TNMT

Công văn về việc sử dụng đất thừa đắp các tuyến đường quy hoạch đất ở xen dặm dân cư Thôn 3, Thôn 5 xã Xuân Lĩnh

1182/UBND-KT&HT
1182/UBND-KT&HT

Công văn về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát trật tự xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở

1183/UBND-VHTT
1183/UBND-VHTT

Công văn về việc xin ý kiến tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, Tưởng niệm 200 năm Ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới- Đại thi hào Nguyễn Du.

1184/UBND-VPĐP
1184/UBND-VPĐP

Công văn về việc đăng ký tập huấn thu gom phân loai xử lý nước thải, rác thải

1400/QĐ-UBND
1400/QĐ-UBND

Quyết định bổ sung thành viên Ban tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, Tưởng niệm 200 năm Ngày mất Danh nhân văn hoá thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du

06/CĐ-CTUBND
06/CĐ-CTUBND

Công điện về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng