Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản

.
905/UBND-MB
905/UBND-MB

Công văn về việc báo cáo rà soát một số nội dung liên quan đến Bộ đơn giá bồi thường GPMB năm 2020

07/ĐA-UBND
07/ĐA-UBND

Đề án Thành lập Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân

205/BC-UBND
205/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng

206/BC-UBND
206/BC-UBND

Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện các đề án, chính sách của tỉnh giai đoạn 2017-2020; phương án xây dựng các chính sách giai đoạn 2021 -2025

908/UBND-TCKH
908/UBND-TCKH

Công văn về việc phối hợp xây dựng danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

909/UBND-TCKH
909/UBND-TCKH

Công văn về việc tham mưu giải pháp nâng cao PCI và xây dựng bộ chỉ số DDCI

891/UBND-NV
891/UBND-NV

Công văn về việc xin ý kiến góp ý đề án Trung tâm y tế huyện

894/UBND-TCKH
894/UBND-TCKH

Công văn về việc giao tiếp nhận cơ sở nhà, đất do UBND thị trấn Tiên Điền đề xuất điều chuyển

895/UBND-KT&HT
895/UBND-KT&HT

Công văn về việc lựa chọn, đăng ký danh mục đề án khuyến công năm 2020

896/UBND-KT&HT
896/UBND-KT&HT

Công văn về việc góp ý dự thảo Quy định một số nội dung về quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (lần 2)

897/UBND-VPĐP
897/UBND-VPĐP

Công văn về việc góp ý đối với Dự thảo báo cáo đề nghị xét công nhận huyện Thạch Hà đạt chuẩn nông thôn mới

989/QĐ-UBND
989/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản phục vụ các hoạt động tố tụng hình sự đối với vụ “Cướp tài sản” xảy ra tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

995/QĐ-UBND
995/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp (cây lúa)

901/UBND-TCKH
901/UBND-TCKH

Công văn về việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh khóa XIX

880/UBND-NN
880/UBND-NN

Công văn về việc rà soát diện tích đất nông nghiệp không sản xuất vụ Xuân 2020