Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản

.
276/QĐ-UBND
276/QĐ-UBND

Quyết định trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội

277/QĐ-UBND
277/QĐ-UBND

Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

224/UBND-TTUD
224/UBND-TTUD

Công văn về việc tăng cường quản lý môi trường vùng nuôi tôm và chất lượng tôm giống năm 2020

225/UBND-NN
225/UBND-NN

Công văn về việc rà soát, tham mưu điều chỉnh Quyết định phê duyệt sản phẩm hàng hóa chủ lực huyện Nghi Xuân

226/UBND-KT&HT
226/UBND-KT&HT

Công văn về việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP

227/UBND-KT&HT
227/UBND-KT&HT

Công văn về việc góp ý dự thảo Quy định một số nội dung về quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

228/QĐ-UBND
228/QĐ-UBND

Quyết định Kiện toàn Ban tuyển sinh Quân sự huyện

231/UBND-CTĐ
231/UBND-CTĐ

Công văn về việc tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020

228/UBND-TCKH
228/UBND-TCKH

Công văn về việc góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo số 02-TB/BCĐ ngày 16/01/2020 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể tỉnh

229/UBND-TCKH
229/UBND-TCKH

Công văn về việc tham mưu Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ

233/UBND-TCKH
233/UBND-TCKH

báo cáo tổng kết Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025

234/UBND-NN
234/UBND-NN

Công văn về quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

36/GM-UBND
36/GM-UBND

Giấy mời hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn

217/UBND-KT&HT
217/UBND-KT&HT

Công văn về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

216/UBND-TCKH
216/UBND-TCKH

Công văn về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019