Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản

.
2610/QĐ-UBND
2610/QĐ-UBND

Quyết định trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng BTXH

2611/QĐ-UBND
2611/QĐ-UBND

Quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng BTXH

2612/QĐ-UBND
2612/QĐ-UBND

Công văn về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho đối tượng BTXH

2614/QĐ-UBND
2614/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

2617/QĐ-UBND
2617/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Dự án “chăn nuôi gà thịt thả vườn” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020

2606/QĐ-UBND
2606/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung đối với công dân

2607/QĐ-UBND
2607/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung đối với công dân

190/GM-UBND
190/GM-UBND

Giấy mời họp soát xét công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Danh nhân văn hoá thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du

190/GM-UBND
190/GM-UBND

Giấy mời tập huấn tuyên truyền về bảo vệ môi trường

1732/UBND-TCKH
1732/UBND-TCKH

Công văn về việc chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học, báo cáo tình hình thực hiện vận động tài trợ, viện trợ năm học 2019-2020 và kế hoạch vận động tài trợ, viện trợ năm học 2020-2021

407/BC-UBND
407/BC-UBND

Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý tình trạng người dân phơi hải sản và họp chợ trên đường ven biển đoạn qua huyện Nghi Xuân

1723/UBND-KT&HT
1723/UBND-KT&HT

Công văn về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn huyện

1724/UBND-TNMT
1724/UBND-TNMT

Công văn về việc rà soát, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cơ sở nhà đất dôi dư

1725/UBND-TNMT
1725/UBND-TNMT

Công văn về việc hướng dẫn rà soát cấp giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp sai sót

1728/UBND-KL
1728/UBND-KL

Công văn về việc thực hiện cập nhật, theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn