Monday, 15/04/2024 | 02:58
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quán triệt Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam

Sáng 22/3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, nội dung quan trọng liên quan đến công tác hội, phong trào nông dân. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến ở 4.906 điểm cầu cấp tỉnh, huyện, cơ sở, với 112.716 đại biểu cán bộ, hội viên nông dân tham dự.

Điểm cầu Nghi Xuân.

Tại hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Theo đó, Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát: Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào nông dân, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; làm tốt vai trò đại diện, động viên, cổ vũ nông dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ; tích cực tham gia phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam truyền đạt các nội dung.

Tại hội nghị, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2023 – 2028); Những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (sửa đổi, bổ sung); Quyết định 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp",...

Hội nghị giúp cán bộ hội nông dân các cấp nắm vững tinh thần nội dung của các nghị quyết; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân đưa nghị quyết đến từng hội viên.

Hồng Quang

 


Liên kết Liên kết

Thống kê trong ngày Thống kê trong ngày

Đang online : 1
Tất cả : 223.800

Sự kiện Sự kiện