Thursday, 25/07/2024 | 01:35
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng viên ở Nghi Xuân tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (gọi tắt là Quy định 144); Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (gọi tắt là Chỉ thị 35).

Theo đó, Quy định số 144-QĐ/TW chính là sự tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng và là bước cụ thể hóa nhiệm vụ về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng mà Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Quy định gồm 6 điều, trong đó, nội dung của Điều 1 đến Điều 5 là sự cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Điều 6 là quy định về tổ chức thực hiện.

Nội dung các chuẩn mực đạo đức cách mạng được quy định nêu gồm: Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng, rèn luyện, học tập suốt đời.

Bí thư Huyện ủy Đặng Trần Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Dũng chủ trì điểm cầu Nghi Xuân.

Về Chỉ thị số 35-CT/TW, chỉ thị nêu rõ các yêu cầu về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, trong đó nhấn mạnh công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải được thực hiện đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; đồng thời bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức.

Đại hội Đảng các cấp gồm 4 nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Đối với những nơi thực sự có khó khăn về công tác chuẩn bị nhân sự, được cấp ủy có thẩm quyền đồng ý, thì đại hội với 3 nội dung, chưa tiến hành bầu cấp ủy khóa mới.

Chỉ thị cũng nêu rõ các nội dung cụ thể về việc chuẩn bị văn kiện và tổ chức thảo luận; công tác nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; thời gian tiến hành đại hội; việc phân công, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ sau đại hội.

Thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp:

Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu cấp cơ sở không quá 2 ngày bắt đầu từ tháng 4/2025, hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31/8/2025. Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31/10/2025.

Thời gian họp trù bị được tính vào thời gian tiến hành đại hội, đối với cấp huyện và tương đương trở lên không quá 1/2 ngày.

Thời gian tổ chức đại hội điểm: cấp cơ sở vào đầu quý I/2025; cấp huyện và tương đương vào đầu quý II/2025; cấp trực thuộc Trung ương vào đầu quý III/2025.

P.V


Liên kết Liên kết

Thống kê trong ngày Thống kê trong ngày

Đang online : 1
Tất cả : 377.214

Sự kiện Sự kiện