Saturday, 15/06/2024 | 05:43
Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững

Chiều 21/5, UBND huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị triển khai công tác giảm nghèo bền vững năm 2024. Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Việt Hùng, Trưởng phòng LĐTB&XH Đinh Văn Nam chủ trì hội nghị

Theo rà soát số hộ nghèo trên địa bàn huyện đến cuối năm 2023 còn 641 hộ, tỷ lệ 2,19%; Số hộ cận nghèo: 784 hộ, tỷ lệ 2,68%. Trong đó hộ nghèo không có khả năng lao động chiếm hơn 75% tổng số hộ nghèo; hộ cận nghèo không có khả năng lao động chiếm hơn 30% tổng số hộ cận nghèo. Tổng các nguồn kinh phí thuộc chương trình năm 2023 được phân bổ 4.34 tỷ đồng, đã giải ngân: 3.15 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 72,7%).

Trưởng phòng LĐTB&XH Đinh Văn Nam báo cáo kết quả công tác giảm nghèo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Kế hoạch đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất. Phấn đấu giải ngân hiệu quả các nguồn vốn ngay từ đầu năm 2024; Thực hiện hoàn thành 100% các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất được phân bổ vốn, nhằm tạo việc làm, thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Việt Hùng đề nghị các địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân cùng tham gia vào chương trình giảm nghèo, đồng thời khích lệ ý thức vươn lên thoát nghèo của các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo, tập trung nguồn lực, giải pháp giảm nghèo hiệu quả, bền vững. Thực hiện chương trình giảm nghèo gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình hành động khác.

Tạo điều kiện, khuyến khích các hộ nghèo thoát nghèo và vươn lên có mức sống khá; không để hộ tái nghèo, hộ nghèo phát sinh mới; giảm nhanh và bền vững hộ nghèo tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Thanh Huyền - Hồng Quang


Liên kết Liên kết

Thống kê trong ngày Thống kê trong ngày

Đang online : 3
Tất cả : 310.777

Sự kiện Sự kiện