Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Thông báo

.
1469/TB-UBND
1469/TB-UBND

Thông báo Thay đổi thời gian thực hiện khảo sát hợp phần 3 Dự án FMCR tỉnh Hà Tĩnh tại huyện Nghi Xuân

1938/UBND-TCKH
1938/UBND-TCKH

Công văn về việc đề nghị tiếp tục xem xét, thẩm định kết quả nghiệm thu hỗ trợ chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2019.

1468/TB-UBND
1468/TB-UBND

Thông báo Tuyển dụng giáo viên Mầm non, giáo viên Tiểu học năm 2020

1442/QĐ-UBND
1442/QĐ-UBND

Thông báo Hoãn Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 chiều nay 12/10/2020 theo GM 205 của UBND huyện

1441/TB-UBND
1441/TB-UBND

Thông báo về thời gian làm việc mùa đông

1215/TB-UBND
1198/TB-UBND
1186/TB-UBND
1177/TB-UBND
971/TB-UBND
846/TB-UBND
846/TB-UBND

Thông báo Về việc phân cấp hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

52/TB-UBND
52/TB-UBND

Thông báo của Thường trực HĐND huyện về việc triệu tập Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XX

649/TB-UBND
649/TB-UBND

Thông báo nộp hồ sơ xét tôn vinh danh hiệu "Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2020

641/TB-UBND
641/TB-UBND

Thông báo Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch Xuân Thành và các công trình công cộng; Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

527/TB-UBND
527/TB-UBND

Thông báo các nội dung hỗ trợ từ chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2020